Edward Fortuna podsumowuje Bałtycki Tydzień Kampanii

Zakończyła się kolejna edycja akcji Bałtycki Tydzień Kampanii. Związkowcy z Krajowej Sekcji Portów Morskich oraz Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”, we współpracy z Europejską Federacją Transportowców (ETF) i Międzynarodową Federacją Transportowców (ITF) od lat walczą o respektowanie praw pracowniczych marynarzy i dokerów, bezpieczeństwo pracy w portach oraz godne warunki pracy na statkach tzw. tanich bander.

Tegoroczną edycję akcji podsumował dla nas Edward Fortuna, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Portów Morskich:

fortuna_edward

Tegoroczna edycja akcji Bałtycki Tydzień Kampanii, przeprowadzona przez Europejską Federację Transportowców (ETF) i Międzynarodową Federację Transportowców (ITF) w państwach Morza Bałtyckiego i Norwegii, poświęcona była przede wszystkim kontroli mocowania i rozmocowywania ładunków na statkach. Partnerem akcji w Polsce były Krajowa Sekcja Portów Morskich i Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ „S”.

Kontrole przeprowadzone w portach w Gdańsku i Gdyni potwierdziły nasze obawy. Spotkaliśmy się z przypadkiem, w którym mocowania ładunku na statku były wolne jeszcze przed zacumowaniem jednostki. Oznacza to, że prace rozładunkowe musiały zostać rozpoczęte już na morzu i być prowadzone przez marynarzy, a nie przez uprawnionych do tego pracowników portowych. To działanie wbrew międzynarodowym układom zbiorowym pracy na morzu i tzw. klauzulom dokerskim.

W takich działaniach widać brak poszanowania przepisów bezpieczeństwa oraz zrozumienia, że porty to specyficzne i strategiczne miejsca pracy. Istnieje tam cały szereg zagrożeń związanych ze specyfiką pracy i transportowanych ładunków.

Niestety, prace nad tzw. pakietem portowym dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej wzmacniają obawy, że dojdzie do dalszej liberalizacji dostępu do usług portowych. Warto przypomnieć, że wciąż nie została w pełni zrealizowana Konwencja MOP Ne 137 dotycząca prac portowych, przyjęta w roku… 1973, a w Polsce ratyfikowana w 1979 r. Rządy poszczególnych państw oraz władze całej UE powinny przykładać większą wagę do bezpieczeństwa i warunków pracy marynarzy i portowców.

Czytaj więcej o Bałtyckim Tygodniu Kampanii

Download PDF
Powrót Drukuj stronę