Mija czwarta rocznica śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego

12 lipca (w sobotę) o godz. 18.30 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odprawiona zostanie uroczysta msza święta w czwartą rocznicę śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego, kapelana „Solidarności”, wieloletniego proboszcza i budowniczego bazyliki św. Brygidy.  Przyjdź, weź udział w modlitwie!

fot. Paweł Glanert

 

W budynku „Solidarności” w holu na parterze eksponujemy wystawę poświęconą pamięci Księdza Prałata.

jankowski_wystawa_07_2014

Ks. prałat Henryk Jankowski 17 sierpnia 1980 roku przekroczył bramę Stoczni Gdańskiej wówczas nazwanej pseudonimem wodza bolszewickiej rewolucji, by odprawić mszę świętą dla strajkujących robotników. Światowe wolne media obiegły zdjęcia z nabożeństwa odprawianego dla klasy robotniczej w państwie programowo „wyznającym” ateizm. – Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Si Deus nobiscum, quis contra nos? – zdawał się przypominać strajkującym słowa św. Pawła z Tarsu kapłan od św. Brygidy.

Ks. prałat Henryk Jankowski  proboszczem parafii p.w. Św. Brygidy został w 1970 r. Dzięki jego staraniom kościół został odbudowany z wojennych zniszczeń.  Dzięki dobrym kontaktom ks. Henryka Jankowskiego z Polonią do Gdańska trafiały transporty leków. Ks. Jankowski wspomagał także finansowo wiele osób. W latach 80. parafia św. Brygidy była nieoficjalnym miejscem spotkań. Gościli też tam m.in. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, senator Edward Kennedy, Helmut Kohl i Zbigniew Brzeziński. Prałat był obiektem rozpracowywanym przez Grupę „D” (dezinformacja) Departamentu IV MSW. Na schodach domu parafialnego pierwsze konferencje prasowe dla zagranicznych dziennikarzy urządzał Lech Wałęsa. W czasie strajków w 1988 r. w kościele św. Brygidy spotykali się przywódcy walczącej o prawa pracownicze „S”.

Ksiądz prałat Henryk Jankowski pozostał do końca przyjacielem „Solidarności”. Jeszcze na miesiąc przed śmiercią, schorowany, spotkał się w czerwcu 2010 r. ze związkowcami na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego. W lipcu ci, którzy pamiętają o dziele prałata złożą mu oznaki szacunku w trzecią rocznicę jego śmierci. Ks. prałat Henryk Jankowski zmarł 12 lipca 2010 r.  w swoim pokoju na plebanii kościoła św. Brygidy.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę