Dzień Wszystkich Świętych – Festum Omnium Sanctorum

W uroczystość Wszystkich Świętych przemierzamy nieraz setki kilometrów, by pokłonić się naszym przodkom, oddać hołd najbliższym, którzy są już po tamtej Stronie. Odwiedzamy cmentarze, aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji zmarłych.

anna_cmentarz

Dzień Wszystkich Świętych to zaduma, nadzieja i światło, które rozproszy ciemność pełną strachu. Wspominanie zmarłych cementuje wspólnotę, buduje naszą tożsamość.

Ten dzień wywodzi się z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Tradycja sięga roku 610, gdy papież Bonifacy IV nakazał oddawanie czci wszystkim męczennikom.

Jednym z najdawniejszych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum) z połowy XV wieku.

Z naszym religijnym świętem stara się konkurować od lat 90. obcy nam Halloween, promocja okultyzmu i magii przez niby-zabawy, które nie wnoszą nic pozytywnego do dusz dzieci i młodzieży, ale rujnują duchowość.

Korzenie Halloween sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckich bóstw. Pogańskie w swojej istocie obchody wigilii uroczystości Wszystkich Świętych, praktykowane przez ludzi uznających się za chrześcijan.

A przecież to w ten dzień wspomnijmy wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli do Domu Pana. Wspomnijmy więc wszystkich naszych rodaków, szczególnie tych, którzy odeszli trwając na służbie Ojczyzny, żołnierzy 1920 roku i zdradzonych obrońców Ojczyzny z Września 1939, partyzantów, ofiary ludobójstwa, powstańców poznańskich, robotników z Grudnia, tych, którzy w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach odeszli będąc na służbie Rzeczpospolitej: prezydenta RP i polityków różnych opcji, generałów NATO unurzanych w smoleńskim błocie, wszystkich upominających się o prawdę i wszystkich żołnierzy Rzeczpospolitej.

Europejska cywilizacja przez tysiące lat, od czasów Hellady, uczyła szacunku dla zmarłych. Zapalmy im Wszystkim symboliczną świeczkę.

ASG

Odwiedzając groby bliskich w miarę możliwości warto pamiętać także o ludziach zasłużonych dla Polski. Na grobie Anny Walentynowicz, już kilka dni przed Dniem Wszystkich Świętych, wśród niewielu jeszcze wiązanek kwiatów byla jedna z tych najważniejszych – od NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcie: Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę