Dzień Pracownika Socjalnego w czarnych barwach

Związki zawodowe działające wśród pracowników pomocy społecznej zorganizowały „Czarny tydzień w pomocy społecznej”. To ogólnopolski protest polegający oflagowaniu budynków i lokalnych manifestacjach. Pracownicy socjalni noszą też protestacyjne przypinki.

protest pom-spoleczna

Od poniedziałku do piątku trwa protest pracowników socjalnych organizowany przez Polską Federację Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność”.

Protestujący żądają spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, podczas którego przekażą swoje żądania. Domagają się m.in. zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, powiązanej z płacą minimalną przejrzystej ścieżki awansu zawodowego, dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni rocznie po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, gwarancji bezpieczeństwa osobistego i cyklicznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Dzisiaj w Dniu Pracownika Socjalnego protestujący będą ubrani na czarno i nie wezmą udziału w uroczystościach. Zapowiadają też zaostrzenie protestu w ramach strajku włoskiego do strajku generalnego włącznie.

W tym samym czasie Najwyższa Izba Kontroli poprzez przeprowadzaną ankietę sprawdza organizację i warunki pracy pracowników socjalnych. Celem kontroli jest sprawdzenie czy gminy zapewniają tej grupie zawodowej warunki pracy niezbędne do realizacji zadań, jakie wynikają z realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (treść tutaj>>>)  .

Jednocześnie według doniesień medialnych nie wszyscy pracownicy socjalni wiedzą o tej ankiecie i nie biorą w niej udziału, choć NIK informowała o tym OPS-y. Ankietę należy wypełnić i wysłać do 30 listopada br. W załączeniu podajemy link do ankiety (ankieta tutaj>>>), która jest przeprowadzana anonimowo, co może mieć znaczenie dla wielu pracowników.

ml/ak www.solidarnosc.org.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę