Dzień Edukacji Narodowej 2018 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku prosimy o przyjęcie i przekazanie wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku podziękowań za wspaniałą pracę na rzecz oświaty i jej pracowników. Składamy życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Brak satysfakcjonujących podwyżek wynagrodzeń, niekorzystne zmiany w Karcie nauczyciela, jak wydłużenie awansu zawodowego, obligatoryjna ocena pracy, trudności związane z otrzymaniem urlopu zdrowotnego, niepłatne godziny „karciane”, płace nauczycieli stażystów oraz pracowników administracji i obsługi na granicy płacy minimalnej – to tylko niektóre z palących problemów.    W tej i innych sprawach staramy się zabierać głos, a czasem wręcz krzyczeć, manifestować swoje niezadowolenie i wpływać na rozwiązania służące ludziom oświaty, uczniom.

Dlatego też życząc spokojnej pracy w szkole, przyjaznej atmosfery w gronie pedagogicznym i w całej społeczności szkolnej, prosimy o współpracę i solidarność.

W imieniu Prezydium Sekcji:

Wojciech Książek (przewodniczący), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego), Anna Kocik (zastępca przewodniczącego, skarbnik), Hanna Minkiewicz (sekretarz), Bożena Brauer, Maciej Werra

Download PDF
Powrót Drukuj stronę