Dzień Edukacji Narodowej 2017

kwiaty1

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy nauczycielom i pracownikom oświaty oraz wszystkim osobom związanym z oświatą.

Dziękujemy za trud, jaki Państwo wkładacie w edukację i wychowanie polskich dzieci i młodzieży, życzymy satysfakcji z pracy oraz docenienia jej przez rządzących.

Redakcja

 

Dzień Edukacji 2017

14 października będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Jest więc czas na refleksję o sytuacji w oświacie.

Rozmawialiśmy na ten temat ostatnio podczas dwudniowej Rady Sekcji. Jak pokazują przyjęte stanowiska, jest trochę problemów i napięć. Główne to:

1. Sprawa za niskich i zbyt odległych w czasie podwyżek wynagrodzeń (pierwsze 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.), a także niskich płac pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli.

2 Sprawa pewnego chaosu prawnego, jak choćby problem godzin niepłatnych, czasu pracy nauczycieli specjalistów, brak jasnych uregulowań dotyczących trybu opiniowania przez związki zawodowe projektów organizacji szkół.

Ta sytuacja rodzi też pytania o skuteczność działań władz „S” oświatowej oraz wyników rozmów z MEN. W tej sprawie też zabraliśmy głos.

Niestety, na początku 2018 r. płaca nauczyciela stażysty będzie niższa od płacy minimalnej. To rodzi obawy brakiem zainteresowania pracą w oświacie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym.

Kontrowersje wzbudza też projekt ustawy, zawierający zapisy wymagające szerszej dyskusji, jak temat tzw. awansu 500+ dla nauczycieli dyplomowanych. Szkoda, że omija się inne (dyscyplina szkolna, liczebność uczniów w klasach).

A życzenia?

Może raczej podziękowania ludziom oświaty za codzienny wysiłek, bo on w szkole jest najważniejszy. Wszystkim też dedykuję mądrą myśl, wygłoszoną kiedyś przez świętego Jana Pawła II, który mówił, że dzieci należy rozpieszczać, ale nie rozpuszczać. Rodzicu, Nauczycielu – bądź delikatny, okazuj zrozumienie, ale też stawiaj jasne wymagania i koniecznie bądź sprawiedliwy. A to przecież sama istota dobrego kształcenia i wychowania.

Wojciech Książek

Download PDF
Powrót Drukuj stronę