Dzielnica Solidarność?

Komitet Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 roku w Gdańsku postuluje, by w Gdańsku wyodrębnić nową dzielnicę i nadać jej nazwę „Solidarność”. Byłaby to część miasta lokowana na ternach byłej Stoczni im. Lenina, czyli znajdująca się dzisiaj w obrębie dzielnicy Młyniska.

- W przeszłości na tym terenie miały miejsce wydarzenia, które zaowocowały wyzwoleniem z jarzma komunizmu i odzyskaniem suwerenności Polski – napisał prezes komitetu Bogusław Gołąb w liście do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zdaniem działacza to prezydent Gdańska ma narzędzia by ten projekt zrealizować.

Przypomnijmy, że nazwę nowo wybudowanych ulic nadaje rada gminy w drodze uchwały. Chociaż ustawa o samorządzie gminnym nie formułuje obowiązku przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, najczęściej podjęcie uchwały poprzedza zebranie uwag członków wspólnoty.  Nadawanie nazw ulicom w gminach nie jest przywilejem, lecz obowiązkiem gmin. Dysponują one przy tym znaczną dowolnością w kwestii nazewnictwa.

Z podobna inicjatywą wystąpiło  w grudniu ub.r. kilkoro radnych PiS. Jednak inicjatywa nie trafiła pod obrady.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę