Dziękujemy za wielkich pasterzy św. Jana Pawła II i prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Metropolita warszawski ks. kardynał Kazimierz Nycz zaprasza na niedzielę 2 czerwca br. członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Święto Dziękczynienia do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Tegoroczne hasło uroczystości brzmi: „Dziękujemy za wielkich pasterzy Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”.

Obchody odbywają się w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z czerwca 1979 roku. 2 czerwca 1979 roku Ojciec Święty przybył z dziewięciodniową pielgrzymką do Ojczyzny. Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” – te pamiętne słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warszawie – stały się mottem pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny (od 2 do 10 czerwca 1979).

Uroczystości warszawskie rozpoczną się o godz. 8.00 pielgrzymką z relikwiami błogosławionej siostry Franciszki Siedlickiej z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej (12 km).

O godz. 12.00 rozpocznie się dziękczynna msza św. z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski i zaproszonych gości.

W trakcie tych uroczystości odbędzie się o godz 15.00 spotkanie modlitewne „Pod Krzyżem Papieskim” na placu Piłsudskiego, organizowane przez NSZZ „Solidarność” Ziemi Siedleckiej.

Uroczystości zakończą się o 21.37 modlitwą za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

W imieniu prezydium Komisji Krajowej serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” do udziału w tych wspaniałych uroczystościach.
Święto Dziękczynienia zostało ustanowione w 2008 r. przez ks. kardynała Kazimierza Nycza. Jest kontynuacją idei Sejmu Czteroletniego jako dar wotywny w podzięce za uchwalenie Konstytucji 3 maja. Darem tym miała być Świątynia Najwyższej Opatrzności.

Prace nad rzecz budowy Świątyni podjęto po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Z kolejną inicjatywą budowy Świątyni wystąpił w 1989 r. prymas Polski kardynał Józef Glemp.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę