Dzień Edukacji Narodowej w Wąglikowicach

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” uroczyście obchodzili w dniu 11 października 2013 roku Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu wręczono dwojgu zdolnym uczniom Joannie Wilkowskiej i Michałowi Kosznikowi stypendia za wybitne wyniki w nauce.

Zastępca przewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Roman Kuzimski dziękował i gratulował nauczycielom oraz uczniom sukcesów. Stypendia młodym ludziom wręczył Stefan Gawroński, skarbnik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i członek Kapituły Funduszu Stypendialnego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę