Dwa tysiące minimalnie od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna wyniesie 2 tys. zł brutto. O podpisaniu rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie poinformowała premier Beata Szydło na Twitterze. W Internecie jest umieszczony nawet „skan” dokumentu.

Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie o płacy minimalnej. Stawka 2 tys. złotych zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku.

- Od dnia 1 stycznia 2017 roku ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 złotych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku – brzmi zapis rządowego dokumentu.

Wzrost płacy minimalnej zaproponowany przez rząd w czerwcu okazał się wyższy niż pierwotnie zakładało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które proponowało pierwotnie kwotę 1920 zł. Rząd zdecydował o przyjęciu kwoty wyższej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. w wysokości 2 tys. zł brutto, oznacza wzrost o 8,1 proc., czyli o 150 zł w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto).  Kwota stanowi 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na 2017 r.

NSZZ „Solidarność” od lat podnosi postulat by płaca minimalna wynosiła 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” w wypowiedziach medialnych argumentował, iż realna siła nabywcza płacy minimalnej powoduje, że jesteśmy w  „ogonie Europy”.

- Przez utrzymywanie w Polsce niegodnego poziomu płacy minimalnej i deregulację rynku pracy mówimy od kilku lat o nowej klasie, o prekariacie, o ubogich chociaż pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. Niskie płace przesądzają o niskiej dynamice popytu, są niekorzystne dla gospodarki – argumentował Krzysztof Dośla w jednym z wywiadów.

Ruch rządu Beaty Szydło podnoszący płacę minimalną idzie więc w dobrym kierunku.

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skomentował na Twitterze podpisanie dokumentu słowami: „To jest dobra zmiana na rynku pracy. Idziemy dalej”.

W toku konsultacji organizacje pracodawców reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego Pracodawcy RP, Konfederacja „Lewiatan” i Business Centre Club opowiedziały się przeciw tej propozycji.

Wobec braku wspólnego stanowiska RDS, rząd ustalił płacę minimalną rozporządzeniem.

ASG


Download PDF
Powrót Drukuj stronę