Dłuższe urlopy wychowawcze dla ojców

Od 2013 r. ojcowie uzyskają prawo do dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego – podał Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To efekt negocjacji Związku z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Komisji Trójstronnej.

– To dobrze, że ministerstwo pracy przychyliło się do naszych propozycji, szczególnie że w pierwszej wersji projekt przewidywał przekazanie na wyłącznego wykorzystania jednemu z rodziców miesiąca urlopu z puli, która obecnie przysługuje obojgu. W przypadku samotnych rodziców oznaczałoby to krótszy o miesiąc urlop – komentuje Danuta Wojdat, pełnomocnik NSZZ „Solidarność” ds. kobiet.

Związkowcy chcą ponadto przekonać stronę rządową do takiej zmiany przepisów, która umożliwiałaby również rodzicom zatrudnionym na czas określony wykorzystanie urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze. Obecnie pracownik zatrudniony na umowę na czas określony może skorzystać z urlopu wychowawczego i połączonych z nim uprawnień (staż pracy i składki do funduszu emerytalnego) tylko do momentu zakończenia umowy o pracę.

Zmiana przepisów dotyczących urlopów wychowawczych związana jest z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie urlopów rodzicielskich, która zalecała aby kraje członkowskie wprowadziły u siebie przepisy zachęcające ojców do angażowania się w opiekę nad dziećmi. Warto pamiętać, że podczas urlopu wychowawczego składki na ubezpieczenie społeczne za rodziców opłaca budżet państwa. Przypominamy, że jednocześnie trwają prace nad zmianami ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Ich celem jest objęcie ubezpieczeniem społecznym jak najwięcej rodziców, którzy zrezygnowali z pracy w związku z opieką nad dzieckiem.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę