Dostępność Plus – program dla osób z ograniczeniami mobilności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomia program Dostępność Plus. Chodzi o ułatwienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej. Na program, który ma być realizowany do 2025 r. zamierza się przeznaczyć ponad 23 mld zł. Będą to środki z funduszy unijnych, krajowych oraz Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Do 6 kwietnia 2018 r. prowadzone są konsultacje. Uruchomienie programu planowane jest na 23 kwietnia. Program ten został zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego w jego expose:

Naszym wielkim zadaniem będzie stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dzisiaj wiele osób z niepełnosprawnościami wciąż nie ma możliwości w pełni funkcjonować w życiu społecznym i zawodowym. Seniorom i emerytom będziemy nadal pomagać w najróżniejszy sposób. Dlatego rozpoczniemy wielki projekt Przyjazna Polska. Projekt na kolejnych lat, projekt, który usunie bariery infrastrukturalne i prawne utrudniające pełną integrację całego polskiego społeczeństwa. Chciałbym, żeby wyjście do sklepu starszej osoby nie było wyprawą czy biegiem na 3000 metrów z przeszkodami”.

Według informacji ministerialnych problem osób niedołężnych dotyczy około 25 proc. polskiego społeczeństwa. W najbliższych latach odsetek ten wzrośnie, w związku ze starzeniem się Polaków. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, „do 2024 roku 23 proc. mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami wyniesie od 5 do 8 milionów osób”.

Polska nie należy do państw, w których nie myśli się o osobach niesprawnych, albo mało sprawnych fizycznie. Są przecież miasta, jak chociażby Gdynia, gdzie władze samorządowe od lat wprowadzają ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. Program Dostępność Plus zakłada uwzględnianie potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich działaniach. Między innymi mają zostać wprowadzone przepisy prawne, które zagwarantują, że nowo wznoszone budynki muszą być pozbawione barier architektonicznych. Ta sama zasada ma dotyczyć pociągów, autobusów, tramwajów. Każda przestrzeń publiczna (wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych) będzie przystosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowana.

Program zakłada też inwestowanie w wiedzę architektów, urbanistów, inżynierów, czyli osób tworzących przestrzeń publiczną, a także promowanie nowych technologii sprzyjających włączeniu w życie publiczne osób z niepełnosprawnościami. Myśli się również o inwestycjach w istniejącą infrastrukturę, o umożliwieniu korzystania z internetu np. osobom ociemniałym, z telewizji osobom niesłyszącym… Działania programów obejma osiem obszarów: architekturę, transport, edukację, służbę zdrowia, cyfryzację, usługi, konkurencyjność i koordynację.

(mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę