Dorabiasz do emerytury lub renty? ZUS przypomina o czym trzeba pamiętać

Osoby pobierające emerytury i renciści powinni pamiętać o ograniczeniach w dorabianiu do świadczeń.

Ograniczenie dotyczy przychodu z działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Chodzi zarówno o przychód z umowy o pracę, umowy zlecenia, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też służby w „mundurówce”.

Osoba, która zostanie powołana do odpłatnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej powinna powiadomić o tym ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), to pobierana przez niego wcześniejsza emerytura lub renta będzie podlegała rozliczeniu ze względu na osiągany przychód.

Osoby, które są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz nabyły prawo do emerytury na podstawie odrębnych przepisów będą miały wypłacane jedno z tych świadczeń powiększone o połowę drugiego. Należy pamiętać, że przepis ten nie będzie miał zastosowania, jeśli dodatkowo osiągają przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Bez znaczenia jest tu wysokość przychodu oraz ukończenie powszechnego wieku emerytalnego. W tym wypadku można pobierać tylko jedno świadczenie – wybrane przez świadczeniobiorcę lub to, które jest wyższe. Jeśli natomiast powszechny wiek emerytalny nie został jeszcze osiągnięty, to wypłacane świadczenie będzie podlegało zasadom zawieszalności.

Doskonale obrazuje to przykład pani Krystyny (wiek 67 lat), która jest emerytką i pobiera emeryturę powiększoną o połowę renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Jeśli zostanie członkiem rady nadzorczej z wynagrodzeniem, to nie będzie mogła nadal pobierać emerytury powiększonej o połowę renty. Przysługuje jej tylko jedno ze świadczeń – albo emerytura albo renta. Powinna więc niezwłocznie powiadomić ZUS o odpłatnym pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej.

Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego

Download PDF
Powrót Drukuj stronę