Domagają się przywrócenia do pracy!

W czwartek 27 sierpnia 2015 r. pracę stracił Maciej Konopka – jeden z najbardziej aktywnych i zaangażowanych liderów związkowych w porcie DCT Gdańsk S.A. Maciek jest już piątym liderem związkowym, który od marca tego roku przestał pracować w DCT Gdańsk S.A.

Na zdjęciach: pikieta przed siedzibą DCT Gdańsk, 21 lipca 2015. Fot. Paweł Glanert

Maciek rozpoczął pracę w DCT Gdańsk S.A. w grudnia 2009. Początkowo zatrudniony był na okres próbny na trzy miesiące. Potem otrzymał umowę o pracę na dwa lata. Następnie kontynuował pracę w DCT, ale  poprzez agencję pracy tymczasowej Work Service przez sześć  miesięcy. Kolejna  umowa o pracę z DCT była podpisana na 3 lata.

Za każdym razem, poprzez zawieranie kolejnych umów o pracę, pracodawca potwierdzał Maćka kwalifikacje, wiedzę i umiejętności.  Nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń do pracy Maćka.

Maciek wraz z Łukaszem Kozłowskim i Michałem Pijanowskim  byli siłą napędową  Związku Zawodowego w firmie. Dzięki niemu wielu pracowników zdecydowało się przyłączyć  się do powstającej organizacji związkowej. Został obdarzony zaufaniem i wybrany przez współpracowników do reprezentowania ich interesów wobec DCT Gdańsk S.A.  jako ich przedstawiciel. Brał udział w rozmowach  z zarządem spółki, wypowiadał się publicznie na spotkaniach w miejscu pracy. Działał jak prawdziwy przywódca związkowy z godnością, szacunkiem i efektywnością.

Pracownicy oczekują, że Maciek będzie nadal pracował w DCT Gdańsk. Ponad 130 dokerów, solidaryzując się z Maćkiem, podpisało się pod petycją do prezesa firmy, aby ten przedłużył umowę ich koledze. Niestety prezes po raz kolejny wykazał brak zainteresowania wobec oczekiwań pracowników. Odmówił przeczytania petycji i kazał zostawić ją w sekretariacie.

Uważamy że, nieprzedłużenie umowy o pracę Maćkowi opiera się wyłącznie na dyskryminacji ze względu na  jego działalność związkową.

Maciek ma 27 lat, skończył Uniwersytet Gdański, jest magistrem prawa. W zeszłym miesiącu ożenił się, jego żona w październiku spodziewa się dziecka. Maciek wziął kredyt z banku, by kupić mieszkanie i urządzić je dla swojej rodziny.

DCT Gdańsk dynamicznie się rozwija, trwa budowa nowego terminalu. Mowa jest o zwiększeniu zatrudnienia firmy, nawet o tysiąc osób. Już wkrótce nowi pracownicy podpiszą umowy o pracę. Tak wynika z medialnych wypowiedzi prezesa DCT Gdańsk Włodzimierza Macieja Kwiatkowskiego, który poinformował, że firma zatrudni 49 nowych pracowników do końca tego roku i kolejnych w 2016 roku.

Maciek nie jest jedynym liderem związkowym, którego pozbył się pracodawca. Wcześniej pracę stracili przewodniczący związku, dwóch członków komisji zakładowej oraz doker, który poinformował PIP o nieprawidłowościach w naliczaniu wynagrodzeń. Obecnie ich sprawami zajmuję się Sąd pracy w Gdańsku a Państwowa Inspekcja Pracy skierowała w lipcu br. wniosek do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki w zakresie łamania praw pracowniczych.

Oczekujemy natychmiastowego przywrócenia Maćka Konopki do pracy w DCT Gdańsk S.A.

NSZZ „Solidarność” i Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu ITF  wyraża poparcie dla  działań dokerów z DCT Gdańsk, którzy domagają się przywrócenia Maćka do pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę