Docenić pracownika cywilnego policji

Związkowcy z NSZZ „S”, pracownicy cywilni policji, spotkali się we wtorek 13 lutego br. w gdańskiej siedzibie naszego Związku by omówić strategię działania oraz wybrać swoich liderów w woj. pomorskim. Organizacja związkowa, założona w 2012 roku, rozwija się dynamicznie.

prac_cywilni_policki-13-02-2018

Na zdjęciu: Nowo wybrane władze Oddziałowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji, skupiająca związkowców z woj. pomorskiego

 

Liderką związkową tej grupy zawodowej pozostała Iwona Adamczyk-Rosinka, przewodnicząca OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji w woj. pomorskim.

Przypomnijmy, że organizacja związkowa skupiająca pracowników cywilnych policji działa  od 2012 roku. Problemy pozostały. Wiążą się z niskimi wynagrodzeniami.

Niskie stawki wynagrodzeń to jeden z najważniejszych problemów podejmowanych przez OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji z siedzibą w Gdańsku.

Płace były zamrożone od 2009 do 2017 roku. Jednak trudno mówić o godziwej podwyżce, gdy de facto przed rokiem podwyżka wyniosła około 147 złotych. Stąd kuriozalna sytuacja, w której doświadczony, wykonujący odpowiedzialną pracę pracownik, nie może się utrzymać, gdyż płaca nieco tylko przekracza najniższą krajową.

Ten dystans jeszcze bardziej się skurczył, skoro w minionych latach nie było podwyżek, a wzrastało wynagrodzenie minimalne. Oczywiście związkowcy nie mają nic przeciwko wzrostowi płacy minimalnej, są jak najbardziej za. Ale domagają się godziwej płacy.

Pamiętajmy, że pracownicy cywilni  policji, ABW i Straży Granicznej są zatrudnieni z kodeksu pracy, nie z ustaw o policji i innych służbach. Jednak styk z organami porządku publicznego nakłada na nich dodatkowe zobowiązania. Informatycy np. obsługują bazy danych drażliwych, zabezpieczają i prowadzą ewidencje różnego rodzaju. mechanicy zapewniają wsparcie logistyczne funkcjonariuszom. W marcu ukonstytuuje się Komisja Międzyzakładowa, która będzie organem wykonawczym dla ogólnopolskiej organizacji związkowej, skupiającej pracowników policji, ABW i Straży Granicznej.

Tematowi działalności związkowej i problemom pracowników cywilnych policji poświęcimy artykuł, który ukaże się w marcowym numerze Magazynu Solidarność.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę