Dobra kontynuacja w Straży Miejskiej w Gdańsku

Robert Rokosz został wybrany na kolejną kadencję przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Straży Miejskiej w Gdańsku. W demokratycznym głosowaniu pokonał Katarzynę Leyk. Zebranie wyborcze członków organizacji zakładowej „S” w gdańskiej straży miejskiej odbyło się 11 grudnia. Gościem spotkania był przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, a nad prawidłowym przebiegiem zebrania czuwał z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej Krzysztof Żmuda.

Fot. Adam Chmielecki

Przewodniczący gdańskiej „S” podziękował związkowcom ze straży miejskiej działalności w kończącej się kadencji oraz za możliwość spotkania. – Tego nam chyba najbardziej brakuje – bezpośredniego kontaktu, którego nie zastąpi żadna korespondencja – powiedział Krzysztof Dośla, który przedstawił informację o najważniejszych działaniach Związku w ostatnich miesiącach oraz związkowy punkt widzenia na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce. Szef ZRG zachęcał do korzystania z mediów związkowych Regionu Gdańskiego, w tym do prenumeraty „Magazynu Solidarność”. Odniósł się także do działalności straży miejskich. – Pojawiające się co jakiś czas postulaty likwidacji straży municypalnych uważam za wprowadzanie do debaty tematów zastępczych, które mają odciągać uwagę od prawdziwych problemów – powiedział Krzysztof Dośla.

Była to kolejna okazja do zaprezentowania się związkowych mechanizmów demokracji wewnętrznej i reprezentatywności Związku. Na przewodniczącego zebrania wybrano założyciela i pierwszego przewodniczącego organizacji zakładowej „S” w Straży Miejskiej w Gdańsku Andrzeja Dziadowicza, z kolei w Komisji Skrutacyjnej znalazły się młode osoby, które dopiero od kilku miesięcy są członkami Związku. Jedną z nich była Dominika Paszkiewicz, która w „S” działa od kwietnia. – Wstąpiłam do „Solidarności” za namową starszej siostry, która już wcześniej działała w związkach zawodowych. Nie bałam się stereotypów, że to organizacja zdominowana przez mężczyzn. Związki zawodowe to możliwość obrony pracowników, nasze poczucie bezpieczeństwa i pewności – powiedziała nam Dominika Paszkiewicz.

Podczas zebrania poza nowym–starym przewodniczącym wybrano także członków Komisji Zakładowej, Komisji Rewizyjnej, elektorów do wyboru władz regionalnych oraz delegatów do branżowych struktur krajowych.

Członkami Komisji Zakładowej, poza przewodniczącym Robertem Rokoszem, wybrano: Izabellę Dolina-Fryze, Jacka Krasowskiego, Katarzynę Leyk i Arkadiusza Wachowskiego.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali Andrzej Baj, Paweł Biedrzycki i Jacek Recki.

Chociaż związkowcy z gdańskiej straży miejskiej angażują się w działania regionalne „S”, a także aktywnie działają w Sekcji Krajowej Straży Miejskich i Gminnych NSZZ „S” (w ramach Sekretariatu Służb Publicznych), w działalności związkowej najważniejsze jest dla nich funkcjonowanie podstawowej organizacji związkowej. – Przede wszystkim pilnujemy własnego podwórka – mówił Rafał Marcin Kowalczyk.

fot. strazmiejskagda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę