Dług zagraniczny Polski ciąży nam nadal, rośnie dług Skarbu Państwa

Obsługa długu zagranicznego nadal jest obciążeniem. Dodatkowo uzależnia nasze wyniki gospodarcze od kondycji gospodarek tak całej UE, jak i sąsiadów, czyli głównie Niemiec. Stąd i konieczność brania poprawek na rozmach w planach prosocjalnych. Zadłużenie jest mniej niebezpieczne dla  gospodarek, w których sektor finansów i większość gospodarki jest w rodzimych rękach.

W Polsce, przez politykę z lat 89/90 i pierwszej dekady transformacji oraz stagnacji lat następnych większość sektora bankowego i ubezpieczeniowego (mimo repolonizacji Pekao SA i uratowania PZU SA) oraz produkcji należy do inwestorów zagranicznych.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2018 r. wyniosło 952.016,2 mln zł, co oznaczało jego wzrost o 17,327 mld zł (+1,9 proc. ) w okresie stycznia do lutego 2018 r. i wzrost o 23,544 mld zł (+2,5%) w porównaniu z końcem 2017 r.

Z kolei według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2018 r. wyniosło ok. 958,0 mld zł, co oznaczało jego dalszy wzrost o 6 mld zł (+0,6%) m/m i o 29,5 mld zł (+3,2%) wobec końca 2017 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

• dług krajowy: ok. 664,0 mld zł,

• dług w walutach obcych to ok. 294,0 mld zł (tj. 30,7% całego długu Skarbu Państwa).

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe Skarbu Państwa wzrosło o 14,8 mld zł, a zadłużenie nominowane w walutach obcych o 8,7 mld zł, co było wynikiem:

• zwiększenia długu w EUR (+2,1 mld EUR),

• osłabienia złotego (+0,1 mld zł)

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę