Dialog społeczny ma wartość rynkową

Konferencja nt. dialogu społecznego, z udziałem liderów regionalnych organizacji pracodawców (Lewiatan, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza), przedstawicieli Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz ekspertów, odbyła się 5 grudnia w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

Uczestnicy debaty zgodzili się ze stwierdzeniem prof. Jakuba Steliny, dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, że aby poprawić dialog społeczny w Polsce, należy zmienić prawo, ale także skutecznie egzekwować przepisy już istniejące.

Przedstawiciele Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” podkreślili, że skuteczna walka z nieuczciwą konkurencją , która jest w interesie zarówno pracodawców, jak i pracowników, wymaga m.in. objęcia większej liczby pracowników układami zbiorowymi pracy.

Jednym z wniosków spotkania okazała się teza, że spokój społeczny w przedsiębiorstwie – do którego zapewnienia zmierza właśnie dialog społeczny – jest wartością rynkową. Powinni o tym pamiętać wszyscy uczestnicy dialogu.

Podczas konferencji przedstawiono podpisana niedawno deklaracja organizacji pracodawców i pracowników województwa pomorskiego ws. przepisów prawa regulujących dialog społeczny. Zapowiedziano kontynuację prac nad uszczegółowieniem tego porozumienia.

Konferencja kończyła realizowany przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”

Projekt „To be or not to be CSR” – „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” finansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 w ramach Funduszu na rzecz Godnej Pracy i Dialogu Trójstronnego.

norweski

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę