Demokracja tylko dla swoich

Polskie Radio to spółka Skarbu Państwa. Nadawca utrzymuje się z abonamentu opłacanego przez posiadaczy radioodbiorników. PR ma jednak swoje własne rozumienie pojęcia demokracji i misji publicznej. Niedawno odmówiło nadania w swoim 1 i 3 programie spotów dotyczących referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, które ma się odbyć 13 października. Umotywowało to tym, że „jako nadawca centralny nie angażuje się w akcje o wymiarze lokalnym”. Jeśli to temat wyłącznie lokalny, dlaczego angażują się w próby zniechęcenia do udziału w referendum Prezes Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i posłowie?

Download PDF
Powrót Drukuj stronę