Dekret ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem NSZZ „Solidarność”

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający bł. ks. Jerzego Popiełuszkę patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Zdjęcia: Paweł Glanert

Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w sposób szczególny czczą błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika, który czyniąc sprawiedliwość i broniąc tych, którzy cierpią prześladowanie nauczał aby zło dobrem zwyciężać.

Jego Ekscelencja ksiądz Stanisław Gądecki, arcybiskup poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podejmując prośby członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” słusznie zaakceptował wybór błogosławionego Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika, na ich patrona przed Bogiem. Następnie arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się z pismem z dnia 22 kwietnia 2014 roku do Stolicy Apostolskiej, w którym usilnie prosił, aby wybór ten został potwierdzony zgodnie z normami dotyczącymi ustanawiania patronów.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka biorąc pod uwagę, że wybór i zgoda jest przygotowana zgodnie z prawem przychyla się do próśb i uznaje błogosławionego Jerzego Popiełuszkę, kapłana i męczennika Patronem przed Bogiem członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Watykan, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 25 sierpnia 2014 roku

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę