Debata o edukacji z udziałem minister edukacji – zmiana ustroju szkolnego

Bezpieczeństwo w szkole i zmiany w systemie oświaty – to tematy pomorskiej debaty o edukacji organizowanej przez Annę Zalewską, ministra edukacji narodowej i wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha. 27 czerwca br. ma być zaprezentowana ministerialny projekt zmiany ustroju szkolnego. Wrócą najpewniej czteroletnie licea w systemie 4+4+4.

Debata rozpoczęła się w poniedziałek 9 maja 2016 r. w sali 205 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Potrwa od godz. 10 do 15. Frekwencja dopisała. Aula jest szczelnie wypełniona słuchaczami i uczestnikami debaty.

Spotkanie na UG jest kolejną z cyklu 16. wojewódzkich debat oświatowych o zmianach w systemie oświaty.  Bierze w niej udział Anna Zalewska, szefowa MEN, która przedstawiła zarys zmian w prawie oświatowym, m.in. zakres działań komisji dyscyplinarnych oraz sposób nadawania tytułu profesora oświaty, likwidację godzin karcianych.

Jak poinformowała mini ster Zalewska 27 czerwca br. zaprezentowana zostanie zmiana ustroju szkolnego, a w 2017 roku ma być gotowa nowa podstawa programowa. Najpewniej powrócą czteroletnie licea, w systemie 4+4+4.

W 2017 roku wszyscy nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki uposażeń. Co najwyżej wychowawcy.

- Mówimy bardzo poważnie, iż szukamy pieniędzy. Myślę, że nie będzie większych kłopotów w subwencji na 2017 rok, by właściwie docenić wychowawcę, żeby miał specjalnie, znaczone, pieniądze – powiedziała Zalewska.

Dyskusje panelowe obejmują trzy główne tematy:  Bezpieczeństwo w szkole – interwencja czy proces wychowawczy, bariery w realizacji wychowawczo-profilaktycznej funkcji szkoły – jak je pokonać i bezpieczeństwo w miejscu pracy –  w szkole.

Przypomnijmy,  że wojewódzkie debaty zainicjowała szefowa MEN w lutym br. W Gdańsku zastanawiano się wspólnie jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole? Czy bezpieczeństwo jest okazjonalną interwencją, czy całościowym procesem wychowawczym? Działania  dotyczące bezpieczeństwa są najczęściej reakcją na pojawiające się problemy.Problem bezpieczeństwa był omawiany także w łódzkiej odsłonie debaty oświatowej.

- Chciałabym, abyśmy wspólnie wypracowali dobre zmiany. Każdy głos jest dla nas ważny i każdego wysłuchamy. Zachęcamy do wspólnej debaty – tłumaczy Anna Zalewska

Hasłem debaty ogólnopolskiej (2 tys. ekspertów pracujących w ramach 16 grup tematycznych i 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów, nauczycieli i samorządowców) o systemie oświaty jest „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

 

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę