DCT: Przede wszystkim żmudna praca

W 2016 roku było ich 147, obecnie do „Solidarności” w Deepwater Container Terminal Gdańsk SA należą 354 osoby. To jedna z najszybciej rozwijających się organizacji związkowych „Solidarności” w Regionie Gdańskim.

SONY DSC

12 stycznia br. odbyło się liczenie głosów w wyborach władz organizacji zakładowej na nową kadencję. W DCT wybory, ze względu na specyfikę pracy, odbyły się w procedurze tzw. wyborów z urną. Ze strony Regionalnej Komisji Wyborczej w spotkaniu uczestniczył Edward Fortuna.

Po przeliczeniu głosów wyłoniono 11-osobową Komisję Zakładową, trzyosobową Komisję Rewizyjną, wybrano również dwóch delegatów na WZD Regionu Gdańskiego. Na czele Komisji stanął ponownie Adam Piotrowski, na jego zastępcę wybrano Krzysztofa Pałasza, skarbnikiem został Grzegorz Kierepka, a sekretarzem, jedyna kobieta w Komisji, Renata Cyman. Potwierdzono także przynależność do Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” i wybrano czterech delegatów na WZD KSPM. Przewodniczący Adam Piotrowski, odpowiadając na pytanie dotyczące pozyskiwania nowych członków Związku powiedział, że członkowie Komisji Zakładowej starają się dotrzeć do jak największej liczby pracowników i przekonują ich do wstąpienia do Związku. – To przede wszystkim żmudna praca – dopowiada jego zastępca Krzysztof Pałasz. Zdaniem związkowców z DCT oprócz liczby członków Związku, ważne jest ich zaangażowanie w działania organizacji. – Przełomem była ostatnia nasza pikieta, w której pracodawca zobaczył, ilu pracowników popiera nasze postulaty – mówi Pałasz.

Najważniejsze zadania na nową kadencję to podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i podwyżki płac – podsumowuje Adam Piotrowski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę