Tym żył Związek. Kalendarium 2017

W ub.r. nasz Związek upominał się o prawa pracownicze m.in. artystów Opery Bałtyckiej, dokerów z DCT, a nawet osób pracujących na umowach „śmieciowych”. „S” uczestniczyła też w zainicjowanej przed dwoma laty formule dialogu społecznego.

Styczeń

1 stycznia weszła w życie minimalna stawka godzinowa przy umowach zleceniach, która wyniosła 13 zł na godzinę. Jednocześnie ruszyła wspólna akcja NSZZ „Solidarność” i Państwowej Inspekcji Pracy mająca na celu wyegzekwowanie na pracodawcach stosowania nowych przepisów.

31 stycznia odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Krzysztofa Dośli, przewodniczącego ZRG NSZZ „Solidarność”, który jako reprezentant strony społecznej został wybrany na przewodniczącego WRDS na rok 2017.

Luty

28 lutego prof. Krzysztof Szwagrzyk otrzymał w gdańskiej siedzibie „Solidarności” tytuł Człowieka Roku 2016 „Tygodnika Solidarność”.

W lutym pracownicy Opery Bałtyckiej przystąpili do kolejnego już protestu w obronie praw pracowniczych i związkowych.

Marzec

– „Solidarność” nie może być pustym sloganem. Solidarność to słowo pełne treści i zasług historycznych i zobowiązanie, które wiąże się z budową lepszych mechanizmów funkcjonowania gospodarczego – mówił wicepremier Mateusz Morawiecki 1 marca w Gdańsku podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

21 marca wręczono w Pałacu Prezydenckim certyfikaty Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wśród 22 przedsiębiorstw znalazły się pomorskie firmy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, PEC „EMPEC” w Ustce i COFELY EC Słupsk.

Kwiecień

18 kwietnia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Muzeum Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Umowa przewiduje, że zarządzająca Salą BHP Fundacja Promocji Solidarności otrzyma stałe wsparcie finansowe na realizację programów edukacyjnych, wystawienniczych oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.

Jarosław Ghulam z „S” w DCT Gdańsk został członkiem Komitetu Sterującego Sekcji Dokerów Europejskiej Federacji Transportowców (ETF). To pierwszy Polak w historii, który będzie zasiadał w najwyższych władzach europejskich struktur związkowych portowców.

30 kwietnia zmarł Alojzy Szablewski, żołnierz Armii Krajowej, w latach 80. jeden z liderów „S” w Stoczni Gdańskiej, uczestnik stoczniowych protestów w latach 1970, 1976 i 1980, przewodniczący komitetów strajkowych w stoczni w grudniu 1981 r. oraz maju i sierpniu 1988 r.

Maj

2 maja pracownicy branży handlowej przeprowadzili ogólnopolską akcję protestacyjną przeciwko niskim wynagrodzeniom i złym warunkom pracy. Na Pomorzu protestowali pracownicy sieci Auchan, Biedronka, Tesco oraz Makro Cash and Carry.

11 maja odbyło się doroczne spotkanie związkowców i przyjaciół gdańskiej „S” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku. Przypominamy nagrodzonych w konkursie „Razem – bezpieczniej!

Najwyższy poziom uzwiązkowienia w roku 2016:

OO NSZZ „Solidarność” w Cukrowni Malbork należącej do Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier”

Organizacja, która w 2016 r. pozyskała najwięcej nowych członków Związku:

OZ NSZZ „Solidarność” w Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A. – główna nagroda

OZ NSZZ „Solidarność” w PKP Intercity S.A. Zakład Północny w Gdyni – wyróżnienie

Największa organizacja, która powstała w 2016 r.:

OZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie – nagroda główna

OZ z 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie – wyróżnienie.

Czerwiec

Stan dialogu społecznego i ograniczenie handlu w niedziele zdominowały pierwszy dzień obrad Komisji Krajowej 20 i 21 czerwca z udziałem minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej.

W czerwcu protestowali pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy sprzeciwiali się rządowym planom powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkowcy przestrzegali, że doprowadzi to do zwolnienia doświadczonych pracowników.

Do protestów przystąpili również ratownicy medyczni, którzy domagali się podniesienia wynagrodzeń.

Lipiec

4 lipca „Solidarność” zawiesiła swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia. Decyzję podjął Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia. Przyczyną jest „nierespektowanie przez ministra zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowanie kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych”.

18 lipca brytyjska para książęca – książę Cambridge William i księżna Cambridge Kate – uczciła pamięć ofiar Grudnia 1970, składając kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

18 lipca doszło do podpisania wspólnych ustaleń dotyczących podwyżek dla ratowników medycznych między związkowcami a stroną rządową

Sierpień

15 sierpnia odbył się XXIII Energa Maraton Solidarności, w którym wzięło udział 768 zawodników. Maraton potwierdził dominację Kenijczyków w biegach długodystansowych. Pierwszym z Polaków był Kamil Kunert, który przybiegł jako trzeci. Piąta w klasyfikacji generalnej była najlepsza z kobiet Arleta Meloch.

25 sierpnia odbyła się pierwsza, z udziałem prezydenta RP, konferencja „Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”. To początek dyskusji o zmianach w konstytucji zainicjowanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

27 sierpnia zmarł Roman Giedrojć, główny inspektor pracy. Pod jego kierownictwem Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła odnotowywać wiele sukcesów w walce z patologiami rynku pracy.

31 sierpnia. Kilka tysięcy osób wzięło udział w kulminacyjnych punktach programu obchodów 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku – uroczystej mszy św. w bazylice św. Brygidy, koncelebrowanej przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, a następnie w przemarszu ulicami Gdańska pod Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów. Podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu wręczono już po raz piętnasty stypendia „Solidarności”.

Wrzesień

Region Gdański przeprowadził zbiórkę na rzecz poszkodowanych przez sierpniową nawałnicę. Na konto z dopiskiem „Pomoc” udostępnione przez Zarząd Regionu Gdańskiego wpłynęło 21 tysięcy złotych, które zostały przekazane potrzebującym.

16 września. Przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie manifestowało kilka tysięcy związkowców z NSZZ „Solidarność”. – Biurokraci z Komisji Europejskiej mają nam czelność mówić, że w naszej kochanej ojczyźnie Polki są dyskryminowane. To są kpiny – mówił Piotr Duda, lider NSZZ „S”. – Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet w Polsce nie jest dyskryminacją, to jest przywilej polskich kobiet, które pracują na dwa etaty. To nasze prawo, nasz wybór.

W dniach 16–17 września odbyła się 35 Pielgrzymka Ludzi Pracy. „Solidarność” pielgrzymowała pod hasłem „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”.

18 września przed gdańskim Urzędem Marszałkowskim odbyła się pikieta pracowników Opery Bałtyckiej. Manifestowali przeciwko niszczeniu tej instytucji kulturalnej przez pomorskich urzędników samorządowych oraz przeciw łamaniu praw pracowniczych. Żądali m.in. odwołania dyrektora opery, a także przywrócenia do pracy związkowca Krzysztofa Rzeszutka.

Październik

1 października weszła w życie ustawa przywracająca wiek emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

W dniach 16–20 października, już po raz dwudziesty, odbyła się w polskich portach akcja zwalczania zagrożeń. W tym roku związki zawodowe chciały zwrócić uwagę na postępującą od początku transformacji w Polsce deregulację oraz liberalizację w dostępie do usług portowych.

20 października związkowcy z NSZZ „Solidarność” pikietowali przed siedzibą DCT w Gdańsku. Domagali się respektowania ustaleń zawartych w pakiecie gwarancji pracowniczych i czytelnych zasad premiowania.

20 października zmarł ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, wielce zasłużony dla Gdańska i wolnej Polski.

27 października w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gd. odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Protestujący domagali się poprawy warunków płacowych pracowników niemedycznych szpitala.

Listopad

Z początkiem listopada związkowcy z DCT zostali poinformowani, że na okres zimowy przywrócone zostały zasady premiowania zgodnie z ZUZP i posiłki regeneracyjne.

Po kilkuletniej walce NSZZ „Solidarność” posłowie uchwalili stopniowe wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę. Od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. jedna, a pełny zakaz będzie obowiązywał od 2020 r.

Grudzień

16 grudnia w bazylice św. Brygidy w Gdańsku został odsłonięty przez prezydenta Andrzeja Dudę bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w asyście związkowych sztandarów.  Poświęcił go ks. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski. Wymowne jest, że stało się to w 47 rocznicę Grudnia ’70 oraz 36 rocznicę stanu wojennego. Dzień później w obchodach rocznicowych w Gdyni wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

19 grudnia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podsumowali drugą roczną kadencję rady. Funkcję przewodniczącego WRDS na rok 2018 z rąk Krzysztofa Dośli przejął wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę