Czy NFZ może przygotować jednolity formularz ws. przekazywania sprawozdań dot. list oczekujących?

Wyjaśnienie  Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie przekazywania sprawozdań dot. list oczekujących.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż zakres danych, sposób i formę przekazywania  sprawozdań dot. list oczekujących reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. „w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych” (Dz. U z 2008 r. Nr 123, poz 801, z późn. zm).

Na podstawie załączników do ww. rozporządzenia dostawcy oprogramowania dla świadczeniodawców zobowiązani są do opracowania programów służących do przekazywania wymaganych danych.

Na stronach NFZ  pojawiają się komunikaty po kolejnych zmianach rozporządzenia, które wskazują w jaki sposób należy dokonać aktualizacji oprogramowania.

Na podstawie powyższego Pomorski OW NFZ nie może narzucić jednolitego i obowiązującego druku lub formularza, chociażby dlatego, że świadczeniodawcy posiadają różne oprogramowania, a taki „formularz” wymagałby ujednoliconego systemu do jego obsługiwania.

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę