Czy Kiszczak zostanie zdegradowany?

Były minister spraw wewnętrznych u schyłku PRL, szef ówczesnego wywiadu wojskowego i członek WRON gen. Czesław Kiszczak po wyroku skazującym utracił zdolność honorową. „Nasz Dziennik” poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej sonduje jak można zdegradować Kiszczaka.

Jak już informowaliśmy 15 czerwca br. na biurka prezydenta RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego i ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka trafił apel Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie o podjęcie stosownych kroków w celu zdegradowania do stopnia szeregowego generała broni Czesława Kiszczaka jako konsekwencji skazania go prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu za udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, jakim była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego.

Jednak pozbawienie stopnia wojskowego może nastąpić w warunkach pokoju tylko w drodze wyroku sądowego, a w tym przypadku Sąd Apelacyjny degradacji nie orzekł.

MON sprawdza inne możliwości prawne. Resortowi prawnicy sprawdzają, czy istnieje dla ministra obrony narodowej formuła działania sprawie degradacji, czy jest to wyłącznie uprawnienie sądu orzekającego w związku z przestępstwem.

Zgodnie z treścią art. 327 § 2 kodeksu karnego „sąd może orzec degradację w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego, a zwłaszcza w wypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”.

W związku z tym najpewniej powinno zostać przeprowadzone kolejne postępowanie sądowe, mające na celu degradację i pozbawienie orderów oraz odznaczeń państwowych wojskowego, którzy sprzeniewierzył się polskiej racji stanu wiernie służąc obcemu mocarstwu, uczestnicząc w związku przestępczym o charakterze zbrojnym i pełniąc wysokie funkcje w  strukturach władzy oraz w aparacie represji PRL.

ASG

 Fot. Kiszczak i Honecker (1988 r.), Bundesarchiv (Wikipedia)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę