Członkowie „Godności” oddają ministerialne odznaczenia

Członkowie Stowarzyszenia Godność, skupiającego byłych więźniów politycznych, Czesław Nowak i Andrzej Michałowski zwrócili odznaczenia Zasłużony Działacz Kultury, które otrzymali za niezależną działalność wydawniczą w latach 1981-89 od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To reakcja na odmowę wsparcia finansowego idei upamietnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na  Westerplatte. 

7 marca b.r. Stowarzyszenie „Godność“ zwróciło się do Bogdana Zdrojewskiego (PO), ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wsparcie finansowe budowy tablicy upamiętniającej spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca 1987 r.

- Minęły już uroczystości kanonizacyjne  w Rzymie, w których brali udział najwyżsi przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele. Liczyliśmy, że uroczystości kanonizacyjne i udział w nich polskich władz skłoni Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do roztropnej decyzji w sprawie  budowy tablicy pamiątkowej na Westerplatte, na której pragniemy zamieścić bardzo ważne przesłanie Papieża do młodych Polaków. 1 września tego roku obchodzić będziemy 75-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Liczyliśmy, że  podczas uroczystości na Westerplatte odsłonięcie tablicy będzie miało dodatkowy wydźwięk patriotyczno-religijny – napisali do ministra Zdrojewskiego działacze „Godności“.

IMG_5969

Czesław Nowak, były poseł (1989-93) oraz Andrzej Michałowski, wyróżnienieni w 2001 r przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką Zasłużony Działacz Kultury, powiedzieli nam, że mieli nadzieję, że wniosek będzie potraktowany poważnie i rozpatrzony pozytywnie. Minister, co prawda wprost nie odmówił, ale przekazał sprawę Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.  Odpowiedź  rady była negatywna. Biuro Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa co prawda w odpowiedziało, zadeklarowało, że jest „zaciekawione“, a „inicjatywa w tym wyjątkowym roku będzie miała wyjątkową wartość“, ale obok życzeń sukcesów, znalazło się stwierdzenie, że „nie ma możliwości formalno-prawnych, które pozwalałyby wesprzeć finansowo inwestycje“.

- Odpowiedź jaką otrzymaliśmy od pana Adama Siwka-Naczelnika Wydziału Krajowego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa świadczy o zlekceważeniu nas i idei, którą zaprezentowaliśmy we wniosku. My zwracaliśmy się do Pana a nie do ROPWiM. My, znamy – tak jaki pan, zakres kompetencji tego Urzędu. Posłużenie się nim aby nam odpowiedziano negatywnie nie przystoi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego – napisali do ministra Zdrojewskiego Czesław Nowak i Andrzej Michałowski zwracając odznaczenia.

Stowarzyszenie „Godność“, zrzeszające na Wybrzeżu byłych działaczy NSZZ „Solidarność” i więźniów politycznych z lat 1980-89 od kilkunastu lat stara się upamiętniać ludzi i wydarzenia z minionych lat, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości, m.in. inicjowało budowę pomnika-głazu w Sopocie upamiętniającego Zbigniewa Herberta, pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego i pomnika Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana.

W 2010 r na wniosek stowarzyszenia Rada Ochrony Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej sfinansowała przeniesienie krzyża na mogiły żołnierzy Westerplatte. Mogiły i krzyż zbudował, przy pomocy portowców, kpt Franciszek Dąbrowski w 1946 r. W 1962 r. władze PRL usunęły krzyż z mogił, a w jego miejsce stanął czołg T-34, który miał symbolizować braterstwo broni z Armią Czerwoną.

Portowa „Solidarność“, wspólnie z byłymi żołnierzami Westerplatte, 30 sierpnia 1981 r. przywróciła krzyż. Ówczesna władza  nie zgodziła się na usunięcie czołgu, ale pozwoliła, aby przed czołgiem postawiono krzyż.

W tym roku stowarzyszenie zamierza zbudować tablicę upamiętniającą spotkanie Ojca Św. z młodzieżą na Westerplatte w dniu 12 czerwca 1987 r. Tablica z białego granitu ma być postawiona u podnóża kopca, w miejscu gdzie stał ołtarz papieski. Koszt jej budowy to około 170 tyś zł.

Na konto stowarzyszenia wpływają już pierwsze datki. Część z nich to wpłaty od członków „Godności”, którzy przekazali część odszkodowań za bezprawne więzienie w czasie stanu wojennego.

- Zbiórka może potrwać i w tej sytuacji nie zdążymy na 12 czerwca, na 27 rocznicę tego historycznego spotkania – obawia się Nowak, mówiąc o motyw zwrócenia się o wsparcie finansowe do ministerstwa.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę