Czasówki nawet na 20 lat!

Około 450 tys. Polaków jest zatrudnionych na umowy na czas określony, choć powinni mieć stały etat. To dane z ubiegłorocznej kontroli PIP. Liczba ta zawiera umowy podpisane na okres powyżej 5 lat. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę także pracujących na umowach, zawieranych na okres od 3 do 5 lat, liczba ta wzrasta do ok. 900 tys. osób.

Według kontroli PIP wynika, że co siódma umowa czasowa, zawierana jest na okres ponad pięć lat, co czwarta – na co najmniej trzy lata. Niektóre jednak są podpisane na 10, a nawet 20 lat!

Takie umowy to korzyść dla pracodawcy, który może zwolnić pracownika w każdej chwili z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Na dodatek nie musi podawać uzasadnienia zwolnienia ani konsultować tej decyzji ze związkami zawodowymi.

Takie praktyki stosowane przez wielu pracodawców ułatwiają regulacje prawne. Nie ma bowiem wskazanego maksymalnego czasu, na jaki można podpisać umowę na czas określony.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę