Czas zmiany – exposé premier Szydło

Premier Beata Szydło wygłosiła w środę swoje exposé, prezentując pierwszy etap zmian, jakich  należy oczekiwać w instytucjach państwowych, w gospodarce i polityce. Wieczorem Sejm będzie głosować nad wnioskiem o wotum zaufania dla nowego rządu.

Nowy rząd obniży wiek emerytalny – dla kobiet do 60, a dla mężczyzn do 65 lat i  uchwali program „Rodzina 500 plus”, czyli 500 złotych na dziecko. Premier zapowiedziała podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. złotych, podwyższenie stawki godzinowej do 12 złotych i walkę z korupcją, „jednym z najcięższych rodzajów przestępstw”.

Seniorzy powyżej 75. roku życia nie będą płacić za lekarstwa.

- Politykę społeczną naszego rządu dobrze opisują dwa słowa: rodzina i sprawiedliwość. Odrzucamy tezę, która ciąży od 25 lat, że w sprawach odnoszących się do interesu społeczeństwa nic nie da się zrobić. Da się! –  mówiła Szydło i podkreśliła m.in. konieczność likwidacji umów śmieciowych, zwiększenia płacy minimalnej.

Od godz. 14 zaplanowana jest debata. Po debacie posłowie będą zadawać pytania nowej premier. Około godz. 21.30 rozpoczną się głosowania, w tym nad wnioskiem o wotum zaufania dla nowego rządu. Sejm uchwala wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Planowany jest także wybór sekretarzy Sejmu, członków Trybunału Stanu i składu  sejmowej komisji do spraw służb specjalnych.

Powołanie rządu PiS to pierwszy etap zmian, jakich w najbliższym czasie należy oczekiwać w instytucjach państwowych, gospodarce i jej otoczeniu w wyniku wyborów z 25 października 2015 r. Wybór ośmiu członków Rady Polityki Pieniężnej i pięciu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – takie m.in. zmiany prezydent i większość parlamentarna będą mogli przeprowadzić w 2016 roku. Upływa bowiem kadencja członków obu tych konstytucyjnych organów. Przed nową władzą stoi też zadanie obsadzenia stanowisk prezesów ZUS i Urzędu Zamówień Publicznych.

Część tych zmian wynika z upływających w najbliższym czasie kadencji władz różnych instytucji.

W lutym 2016 roku powinna nastąpić wymiana prawie całego składu Rady Polityki Pieniężnej – upływa bowiem sześcioletnia kadencja RPP, urzędującej od lutego 2010 roku. Pozostanie w niej Jerzy Osiatyński, który w 2013 roku zastąpił Zytę Gilowską.

W dziewięcioosobowej Radzie po trzech członków wybierają na 6 lat prezydent, Sejm i Senat. Ponieważ Zyta Gilowska i Jerzy Osiatyński byli nominatami prezydenta, tym razem Andrzej Duda wybierze dwóch swoich przedstawicieli w Radzie, a Sejm i Senat po trzech.

W czerwcu 2016 roku upływa natomiast kadencja prezesa NBP i zarazem przewodniczącego Rady Marka Belki. PiS przedstawi zapewne swojego kandydata.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę