Cywilni z MON: WZD w Gdyni

27 i 28 października 2016 r. w Gdyni odbyło się WZD Sekcji Krajowej Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. Przyjęto m.in. stanowisko w sprawie Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Delegaci przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Krajowej i Komisji Rewizyjnej z połowy kadencji. Rozszerzono skład Rady Sekcji o Artura Kendzię, przedstawiciela „S” z 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie-Rząska w związku ze zgłoszeniem akcesu do Sekcji Krajowej przez nowe komisje zakładowe z 12 WOG z Torunia, 18 WOG z Wejherowa i z Wojskowego Szpitala w Ełku.

Delegaci przyjęli uchwały i stanowiska dotyczące działań na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników budżetowych zatrudnionych w MON. W sprawie pracowników sfery materialnej tj.: wojskowych przedsiębiorstw i nawarstwiających się problemów, wobec braku woli współpracy ze strony Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej z Radą Sekcji Krajowej, postanowiono zwrócić się o interwencję do Sekretariatu Służb Publicznych i Komisji Krajowej NSZZ „S”.

Wobec trwającej upadłości i zagrożenia dla miejsc pracy, przyjęto stanowisko w sprawie Stoczni Marynarki Wojennej S.A., a także podjęto decyzje o wystąpieniach do MON w sprawie problemów z innych zakładów, w tym Wojskowych Zakładów  Inżynieryjnych z Dęblina.

Gośćmi WZD byli m.in. ks. prałat Sławomir Decowski, duszpasterz ludzi pracy archidiecezji gdańskiej, Jerzy Wielgus, przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „S”, i Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Związkowi delegaci złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 r. przy Urzędzie Miasta w Gdyni.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę