Cudzoziemiec za 1000 złotych

Ponad 750 tysięcy obywateli Białorusi, Gruzji, Rosji, Ukrainy, Mołdawii i Armenii mogło od 2009 roku otrzymać wizę i podjąć pracę w Polsce wyłącznie na podstawie oświadczeń rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy przez pracodawców.

Wg danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w naszym województwie takich oświadczeń zarejestrowano blisko 1500 (styczeń-kwiecień b.r.) w zdecydowanej większości oferując pracę na umowę cywilno-prawną (ponad 80 proc.). Często oferowane sumy miesięcznego wynagrodzenia nie przekraczają 1000 zł. W ten sposób, po raz kolejny omijając przepisy kodeksu pracy, ale też europejskie normy zatrudnienia obcokrajowców, rujnuje się przy aprobacie państwa i polityków polski rynek pracy i maksymalizuje zyski – kosztem pracowników.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę