Coraz więcej rodaków ma miejsca pracy. Bezrobocie 5,8 proc.

W sierpniu br. bez pracy było 5,8 proc. Polaków – informuje Główny Urząd Statystyczny. To jest rekordowo niski poziom rejestrowanego bezrobocia. W porównaniu z lipcem br. ze statystyk ubyło ponad 3 tys. osób bezrobotnych.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec sierpnia br. wyniosła 958,6 tys. osób wobec 961,8 tys. miesiąc wcześniej. Spadek zauważalny jest w porównaniu do 1 mln 136 tys. bez pracy przed rokiem. W 2014 roku zarejestrowanych bezrobotnych było w Polsce ponad 2-krotnie więcej. Na koniec 2015 roku stopa bezrobocia była dwucyfrowa. I to pomimo opuszczenia kraju przez 1,3 mln rodaków w wieku produkcyjnym w latach 2004-2014.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które szacowało wstępnie stopę bezrobocia na ten rok, podkreśla, że od 1991 roku wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak niski jak obecnie. W porównaniu z bezrobociem sprzed roku jest ono niższe o 1,2 pkt proc.

W zależności od województwa sytuacja na rynku pracy jest oczywiście różna. W sierpniu br. stopa bezrobocia w województwach kształtowała się od 3,3 proc. w woj. wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę