Coraz więcej pracowników z Ukrainy na Pomorzu

Rośnie liczba cudzoziemców zatrudnianych przez pomorskich pracodawców. Dotyczy to głównie pracowników z państw byłego obszaru Związku Sowieckiego: Ukrainy, Białorusi i Rosji. Coraz częściej także obcokrajowcy decydują się na dłuższy pobyt na Pomorzu – informuje „Dziennik Bałtycki”.

Dobrze pokazują to dane statystyczne dotyczące tylko pracowników z Ukrainy. O ile w 2014 r. w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego pracodawcy złożyli 5515 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obywateli Ukrainy, o tyle o 2015 r. takich przypadków było 24 745. W roku bieżącym, jeśli utrzymają się trendy z pierwszych miesięcy, ta liczba może wzrosnąć już do 35–40 tysięcy.

Przypomnijmy, że na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę krótkoterminową pracę w Polsce – do sześciu miesięcy.

Obcokrajowcy ze Wschodu najczęściej są zatrudniani w branżach budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej. Coraz częściej chcą także przedłużyć swój pobyt w Polsce. Z danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, do których dotarł „Dziennik Bałtycki”, wynika, że od 2014 r. do listopada 2016 r. cudzoziemcy złożyli 1118 wniosków o wydanie karty stałego pobytu. Dotyczyło to głównie pracowników z Ukrainy, w nieco mniejszych stopniu Białorusi i Rosji.

Z kolei z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że około 5 procent obywateli Ukrainy jest zatrudnionych w Polsce nielegalnie. W przypadku legalnego zatrudnienia pracodawcy najczęściej zatrudniają Ukraińców na podstawie umów cywilno-prawnych, szczególnie o dzieło.

Niestety, obecność pracowników zza wschodniej granicy ma swoje odzwierciedlenie w statystykach bezpieczeństwa pracy. Przykładowo 2 listopada 2016 r. w Gdańsku na jednej z budów doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego zmarł 22-letni pracownik z Mołdowy.

ACH

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę