Copernicus i szpital na Zaspie: Przeciwko łączeniu szpitali

Oszustwo! Kłamstwo! Najczęściej takie padały słowa ze strony pracowników szpitala na Zaspie podczas posiedzenia Komisji Zdrowia pomorskiego Sejmiku w środę, 19 lutego. Radni głosami PO rekomendowali połączenie Copernicusa PL sp. z o.o. oraz Szpitala św. Wojciecha na Zaspie. Według przedstawionych danych planowane jest zwolnienie 110 pracowników. Uchwała będzie głosowana na najbliższej sesji Sejmiku. Poniżej publikujemy stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność w tej sprawie.

szpitale_19-02-14-2

Posiedzenie Komisji Zdrowia pomorskiego Sejmiku, 19 lutego 2014 r. fot. Małgorzata Kuźma

 

Stanowisko Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie uchwały komisji zdrowia Sejmiku Woj. Pomorskiego dotyczące łączenia szpitali

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wzywa radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego do odrzucenia uchwały w sprawie połączenia dwóch gdańskich szpitali: Copernicus Podmiot leczniczy Sp. z o.o. oraz Szpital Specjalistyczny im. św Wojciecha w Gdańsku sp. z o.o.

Środowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku Województwa Pomorskiego dowiodło niezbicie, że nie ma na dziś wyczerpujących symulacji przedstawiających skutki takiej decyzji, zarówno dla ponad dwóch tysięcy pracowników, jak i dla tysięcy pacjentów.

Podczas posiedzenia  odrzucono prośbę o uzupełnienie materiałów dotyczących sytuacji obu spółek i uszczegółowionej symulacji funkcjonowania  szpitali po połączeniu, mimo że na taką potrzebę wskazywali radni zarówno opozycji jak i koalicji oraz załóg obecni na posiedzeniu. Nie przedstawiono przekonywujących argumentów wskazujących, iż połączone szpitale będą lepiej obsługiwały pacjentów z terenu Gdańska. Niezrozumiałym było twierdzenie, iż celem połączenia jest możliwość konkurencji z UCK. Mimo przedstawianych wcześniej informacji o braku zwolnień, zasygnalizowano, iż utraci pracę 110 osób.

Prezydium ZR wyraża oburzenie faktem, iż mimo tylu merytorycznych zastrzeżeń, radni koalicji przeforsowali pozytywną opinię, nie biorąc pod uwagę czym może to skutkować dla tysięcy mieszkańców Gdańska i okolic. Rozstrzyganie takich kwestii wg klucza partyjnego jest złą praktyką, która nie pomoże pomorskiej służbie zdrowia.

Wobec powyższego raz jeszcze apelujemy do pomorskich radnych o odrzucenie projektu uchwały w takim kształcie.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę