Co piąty pracownik chciałby wyjechać za granicę do pracy

Prawie co piąty pracownik w Polsce (19 procent) rozważa emigrację zarobkową – wynika z najnowszego raportu Work Service „Migracje zarobkowe Polaków”. To grupa 4 mln osób, czyli prawie 13 proc. całej dorosłej populacji Polski. Ten wynik jest o cztery punkty procentowe wyższy w porównaniu z poprzednimi wynikami badania nt. migracji zarobkowych Polaków.

O wyjeździe za granicę częściej myślą osoby młode – aż 62 procent z nich ma od 18 do 24 lat. W grupie wiekowej 25-44 lata gotowość do wyjazdu deklaruje 23 procent osób, zaś powyżej 45 lat –12 procent.

Największą grupę chętnych do wyjazdu stanowią osoby z podstawowym wykształceniem – 32 procent. Niewiele mniejszą, bo 29 procent, osoby z wykształceniem średnim. Mniej, choć wciąż stosunkowo dużo, to absolwenci szkół wyższych – 20 procent oraz absolwenci szkół zawodowych – 19 procent.

Aż 53 procent deklarujących chęć wyjazdu za granicę to osoby bezrobotne. Prawie jedna czwarta (24 procent) to osoby zarabiający poniżej 2000 tysięcy zł. Decyzję o emigracji podejmują najczęściej mieszkańcy wsi (38 procent) oraz mieszkańcy miast do 100 tysięcy mieszkańców (33 procent).

Państwem, do którego najchętniej przeprowadziliby się polscy pracownicy są Niemcy – 34 procent. Na drugim miejscu, choć znacznie niżej, uplasowała się Wielka Brytania – 18 procent. Dalej za nimi uplasowały się takie kraje jak Holandia, Hiszpania czy Norwegia (odpowiednio 6,5 i 4 procent).

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę