Co nas czeka w wynagrodzeniach i emeryturach jeszcze w tym roku?

Jak wynika z analizy PricewaterhouseCoopers średnie wynagrodzenie netto, które otrzymuje Polak, stanowi 71 proc. średniej pozostającej w kieszeni pracownika w Unii Europejskiej.

Mówiąc o pozytywnym, bliskim 5 proc. wzroście PKB, warto pamiętać o dystansie, który dzieli nas od tzw. Europy. Gonimy kraje „starej Unii”, starając się nadrobić dystans, praktycznie nie do nadrobienia. Gonimy bowiem zachodnie kraje Unii Europejskiej w tempie niewystarczającym.

PwC (PricewaterhouseCoopers, czyli globalna sieć przedsiębiorstw świadczących usługi księgowe, audytorskie i doradcze, z siedzibą w Londynie, należąca do „wielkiej czwórki” przedsiębiorstw zajmujących się audytem obok Deloitte, EY i KPMG) w raporcie „Praca w UE – podatki i składki” wykazała, że wynagrodzenie netto, czyli kwota, jaką otrzymuje pracownik po odjęciu wszystkich obowiązkowych podatków i składek, w 2018 r. wyniosło w Polsce ok. 71 proc. pełnej pensji w przypadku przeciętnie zarabiającego singla (po odjęciu podatku PIT i obowiązkowych składek na ZUS i NFZ), przy średniej dla krajów Unii Europejskiej na poziomie 73 proc. i 77 proc. w przypadku przeciętnie zarabiającej rodziny.

W pierwszym wariancie oznacza to spadek w zestawieniu krajów UE z 15. na 17. miejsce, w drugim – utrzymanie pozycji, choć w obu znajdujemy się poniżej średniej dla Unii Europejskiej – wynika z raportu PwC.

Analiza przygotowana przez ekspertów PwC pokazuje, że największa część wynagrodzenia zostaje w portfelach mieszkańców Cypru (91%) i Estonii (83%).

W przypadku analizy dotyczącej przeciętnie zarabiającej rodziny dane wskazują, że z wynikiem 76% utrzymaliśmy 18. miejsce w zestawieniu krajów UE, dla których średnia wynosi 79%. W tym wariancie na największe „pozostawione” wynagrodzenie mogą liczyć obywatele Cypru (91%) i Czech (91%).

Polskie wynagrodzenia netto w porównaniu do pensji w pozostałych krajach Unii Europejskiej są więc mało konkurencyjne. Biorąc pod uwagę rosnącą lukę na polskim rynku pracy i skalę emigracji zarobkowej, zmiany w tym zakresie wydają się koniecznością. Warto też zastanowić się nad rozwiązaniem wprowadzonym w Portugalii, czyli ulgą podatkową dla osób powracających z emigracji – 50% dochodu zwolnionego z opodatkowania w pierwszych 5 latach po powrocie.

W 2018 r. 9 krajów Unii, w tym i Polska, zdecydowało się na podniesienie kwoty wolnej od podatku. Największy wzrost tejże kwoty wolnej nastąpił w Estonii, gdzie kwota wolna od opodatkowania została podniesiona z 2 160 euro do 6 tys. euro.

W Polsce kwota wolna wynosi 8 tys. zł daje nam 21 miejsce spośród 28 krajów Unii Europejskiej.

W poszczególnych krajach UE również składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne istotnie się różnią. Najwięcej składek, w przypadku pracowników o średnim wynagrodzeniu, przekazują firmy we Francji (50%), na Słowacji (35%), w Czechach (34%) i Estonii (34%), a najmniej w Rumunii (2%), Danii (4%), Wielkiej Brytanii (10%) i na Malcie (10%). Polska w tym ujęciu plasuje się w połowie stawki, ze stawkami ZUS pracodawcy na poziomie 21%.

Od stycznia 2020 roku 17 proc. podatku zapłacą wszyscy zarabiający rocznie nie więcej niż 85 528 zł oraz emeryci. Można będzie na tym zyskać od kilkunastu do 72 zł.

Obecnie w przypadku zarobków do 85 528 zł w skali roku obowiązuje stawka PIT 18 procent. Od roku 2020 roku obowiązywać będą trzy stawki PIT: 17, 18 i 32 proc.

Od 1 listopada br. wzrośnie o 31 zł kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Teraz wynosi ona 185 zł, a jesienią świadczenie wyniesie 216,42 zł.

Waloryzacja kwoty zasiłku dla bezrobotnego spowoduje, iż wzrośnie on o 1,6 proc. czyli o 13,56 zł dla podstawowej kwoty zasiłku.

Z kolei zawarte w kwietniu porozumienie rządu z kierownictwem oświatowej „Solidarności” zakłada wzrost wynagrodzeń pedagogów od września br. o 9,6 proc. To oznacza dla nich miesięcznie więcej od 168 do 232 zł. Wychowawcy klas otrzymają dodatek 300 zł za wychowawstwo (płacone przez samorządy) a stażyści 1000 zł na start.

Od 1 lipca br. płatne nadgodziny pojawią się w służbach mundurowych. Co więcej – policjanci, strażacy PSP, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej otrzymają od 2020 roku kolejne 500 zł brutto podwyżki.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę