Co dalej z IPN? Siedziba Instytutu w stolicy sprzedana!

Ruch S.A. sprzedała budynek przy ul. Towarowej w Warszawie, w którym miał  siedzibę Instytut Pamięci Narodowej. Opozycja z PiS alarmuje, że Platformie Obywatelskiej głupio jest zlikwidować IPN wprost, więc stara się wykończyć Instytut ekonomicznie lub sparaliżować jego pracę.  
 IPN podkreśla, że tym samym niemożliwe stało się nabycie tej nieruchomości przez Skarb Państwa.
- W przypadku nierozwiązania tej sytuacji w najbliższym czasie, realne jest niebezpieczeństwo całkowitego sparaliżowania pracy IPN  – uważa rzecznik Instytutu Andrzej Arseniuk.
Minister Skarbu Państwa poinformował IPN, że nie dysponuje na terenie Warszawy nieruchomością odpowiadającą potrzebom IPN.
Jak podaje portal polityce.pl sprawa mogła przebiec inaczej: „Zgodnie z porozumieniem zawartym między Skarbem Państwa a spółką Ruch, właściciel budynku miał otrzymać w zamian inną nieruchomość, jako rekompensatę za siedzibę Instytutu. Podmiotem wykonującym ze strony państwa tę umowę miał być prezydent Warszawy. Jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz nie wywiązała się z obowiązku wobec IPN i spółki Ruch.”
Rzecznik Instytutu Andrzej Arseniuk powiedział, że sprzedaż budynku będzie oznaczać konieczność opuszczenia przez IPN budynku, który zajmował od 2000 r. Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami minister Skarbu – w ramach obowiązku wyposażenia nowo powoływanej państwowej instytucji w nieruchomości niezbędne do jej działalności – przekazał IPN w użytkowanie gmach przy ul. Towarowej 28, będący własnością Ruch S.A. (w spółce do 2010 r. większość udziałów miał Skarb Państwa).
Skarb Państwa na dostosowanie obiektu dla potrzeb IPN wydał ponad 17 mln zł. O ile nowy właściciel, spółka z grupy Skanska, wypowie wynajem, IPN będzie miał rok na wyprowadzkę. Czy w tak krótkim czasie znajdzie się nowa siedziba? Wątpliwe.

Klub parlamentarny PiS żąda, by premier Donald Tusk przedstawił podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu informację na temat sytuacji Instytutu Pamięci Narodowej w związku ze sprzedażą budynku, w którym mieści się centrala IPN.

ASG

Fragment
komunikatu prasowego wydanego w związku ze sprzedażą budynku Centrali IPN w Warszawie

W dniu 20 sierpnia 2012 r. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otrzymał pismo informujące, że firma RUCH S.A. sprzedała zajmowaną przez Centralę IPN nieruchomość przy ul. Towarowej 28 firmie GHN sp. z o.o. Tym samym niemożliwe stało się nabycie tej nieruchomości przez Skarb Państwa. Będzie to także oznaczać konieczność opuszczenia dotychczasowej siedziby przez centralę Instytutu Pamięci Narodowej (…). Instytut, na skutek znaczącego ograniczenia jego budżetu na rok 2012 w toku prac parlamentarnych (o 36 457 tys. zł, w tym środki przeznaczone na zakup nieruchomości wpisane do projektu ustawy budżetowej w skutek sugestii Ministerstwa Skarbu Państwa) nie był w stanie zakupić tej nieruchomości z własnych środków. W dniu 22 lutego 2012 r. Prezes IPN wystąpił do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Towarowej 28. Na prośbę Ministerstwa Finansów IPN uzyskał od RUCH S.A. zgodę na rozłożenie płatności na dwa lata, a także zadeklarował możliwość wydatkowania 5 mln zł z własnego budżetu na rok 2012. Pomimo to, przez ponad 4 miesiące nie wpłynęła odpowiedź Ministra Finansów na wniosek Prezesa IPN. Dopiero po kilkakrotnych interwencjach u Prezesa Rady Ministrów, w dniu 5 lipca 2012 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że ewentualne środki na wykup budynku mogą pojawić się w II półroczu br., w razie niewykorzystania ich przez innych dysponentów (…). W przypadku nierozwiązania tej sytuacji w najbliższym czasie, realne jest niebezpieczeństwo całkowitego sparaliżowania pracy IPN po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu przez nabywcę obiektu, a co za tym idzie uniemożliwienie Instytutowi wykonywania ustawowych obowiązków, w tym także prac świadczonych na rzecz innych organów państwa. Nie jest możliwe przeniesienie części realizowanych w budynku przy ul. Towarowej 28 funkcji (magazyn akt tajnych, bezpieczne systemy teleinformatyczne) do wynajmowanych pomieszczeń. Tymczasem Minister Skarbu Państwa poinformował IPN, że nie dysponuje na terenie Warszawy nieruchomością odpowiadającą potrzebom IPN. 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę