CIT-8 do 31 października 2019 r.

Minister Finansów wydłużył termin złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. do 31 października 2019 r.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 26 marca wydała w tej sprawie komunikat skierowany do Przewodniczących Zarządów Regionów i Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych  NSZZ „Solidarność”, w którym czytamy:

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. przedłużono do 31 października 2019 r. termin na złożenie zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 r.

Oznacza to, że organizacje zakładowe spełniające następujące warunki:

– rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 i zakończył przed 1 lipca 2019 r.

– osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 tej ustawy (dochody związków zawodowych przeznaczone na cele statutowe – z wyłączeniem działalności gospodarczej)

– nie wystawiających informacji dla członków będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (nie wystawiających PIT-11) mogą składać zeznanie CIT-8 do 31 października 2019 r.

Z-ca Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

Tadeusz Majchrowicz

Poniżej link do strony Ministerstwa Finansów

https://www.gov.pl/web/finanse/cit-8-mozna-skladac-do-31-pazdziernika-2019-r

Download PDF
Powrót Drukuj stronę