Chojnicka „Solidarność” z wizytą u posła

10 marca kierownik chojnickiego oddziału NSZZ „Solidarność” Bogdan Tyloch wraz z przewodniczącym Komisji Oddziałowej Zamet Industry SA (dawny Mostostal) NSZZ „Solidarność” Januszem Wiśniewskim złożyli wizytę posłowi Platformy Obywatelskiej Stanisławowi Lamczykowi.

Zdjęcia: Martyna Werra

 

Przedstawiciele chojnickiej „Solidarności” przekazali parlamentarzyście teczkę zawierającą postulaty „Solidarności” i dwóch pozostałych central związkowych (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych) oraz ich omówienie w postaci materiałów prasowych.

 

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę