Chojnice: patron „Solidarności” uwieczniony na fotografiach

Do 24 października można oglądać wystawę plenerową pt. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – życie, męczeńska śmierć, pamięć  na Starym Rynku w Chojnicach.

wystawa_chojnice

Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszyły prelekcje doktora Marka Szymaniaka z bydgoskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz Zbigniewa Branacha, dziennikarza, felietonisty, autora wielu książek, w tym poświęconych zamordowanym przez służby PRL-u księżom: Zlecenie na Popiełuszkę, Tajemnica śmierci księdza Zycha, Sam płonął i nas zapalał, Zbrodnia przy Powązkowskiej. Marek Szymaniak zaprezentował zebranym w podziemiach kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny najważniejsze wydarzenia z życia patrona „Solidarności”. – Całe życie księdza Jerzego było świadectwem dochowania wierności najwyższym wartościom. Został zamordowany za nieuginanie kolan przed komunistyczną władzą. Myślę, że ten kapłan jest jedną z najważniejszych postaci lat 80. XX wieku – podkreślał doktor Szymaniak. Z kolei Zbigniew Branach omówił okoliczności i przebieg śmierci męczennika. – Oprawcy mogli Go zastrzelić, ale woleli zadać Mu ból. Najstarszy z nich miał 32 lata, wszyscy mieli wyższe wykształcenie. Wcześniej żaden z nich nie zamienił słowa z księdzem Jerzym. To była zakodowana nienawiść. Dziś ksiądz Jerzy jest błogosławionym, ale zobaczycie, będzie świętym – przekonywał.

Organizatorem wystawy i prelekcji jest Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Aleksandra Mrówczyńskiego (na zdjęciu), członka Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chojnicach. Sam poseł dokonał uroczystego otwarcia wystawy, składając pod nią wiązankę kwiatów. Obecny był także senator Waldemar Bonkowski, a także wieloletni związkowiec i działacz „Solidarności”, jeden z jej założycieli w Chojnicach Zbigniew Reszkowski. – Duszpasterstwo Ludzi Pracy zawsze dawało siłę ludziom „Solidarności” – przypominał pan Zbigniew.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę