Chcą rady dialogu społecznego

Przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców podpisali dzisiaj w siedzibie Gdańskiej „Solidarności”  wspólne wystąpienie do Marszałka Województwa Pomorskiego o utworzenie  w województwie pomorskim Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

rada_dialogu

Ma to związek z wejściem w życie 11 września br. Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Wniosek jest podstawą do powołania przez marszałka Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ma on na podjęcie tej decyzji trzy miesiące.

- Podpisanie wspólnego wniosku to bardzo ważny moment dla partnerów społecznych w naszym Regionie. Po dwóch latach nieuczestniczenia w dialogu instytucjonalnym oraz dwóch latach prac nad nową konstrukcją dialogu podpisaliśmy dokument, który jest podstawą do utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w związku z wejściem w życie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. W naszym województwie podjęcie wspólnej inicjatywy przedstawicieli pracodawców i pracowników nie stanowiło większego problemu. Mimo zawieszenia uczestnictwa w dialogu instytuacjonalnym, przedstawiciele organizacji pracowników i organizacji pracodawców spotykali się regularnie i wymieniali poglądy na najważniejsze społeczne problemy -  komentuje dzisiejsze wydarzenie Krzysztof Dośla, szef Gdańskiej „Solidarności”. Jego zdaniem nowa formuła dialogu daje szansę na nową jego jakość. – Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w stosunku do swojej poprzedniczki Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego posiada większe kompetencje, ale jak faktycznie będzie wyglądał dialog społeczny na poziomie województwa w dużej mierze zależy od jego uczestników – dodaje Krzysztof Dośla.

Dokument podpisali w imieniu organizacji pracowników: Krzysztof Dośla,                                                         przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”,   Stanisław Szukała, przewodniczący ZR Słupskiego NSZZ „Solidarność”,  Stanisław Taube, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego Federacji Związków Zawodowych oraz  Bolesław Zasada, członek prezydium Wojewódzkiej Rady OPZZ

 

Natomiast w imieniu organizacji pracodawców: Jolanta Szydłowska, prezes Pomorskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Wojciech Grochowiecki, członek Zarządu Pracodawców Pomorza i Wiesław Szajda, prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP.

mk

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę