Cenzura w Olsztynie

Olsztyńska spółka miejska – Zakład Targowisk Miejskich, w rządzonym przez PSL-owskiego prezydenta mieście, odmówił zgody na komercyjne wywieszenie plakatów w ramach kampanii „Sprawdzam Polityka” prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”. Na 2 z 3 plakatów widnieją kandydaci z PSL Stanisław Żelichowski i Zbigniew Włodkowski.

sprawdzampolityka3

fot. tygodniksolidarnosc.com

 

sprawdzampolityka2

fot. Paweł Glanert

 

„Solidarność” jednoznacznie ocenia to jako cenzurę i ograniczanie wolności obywatelskich, przedsiębiorstwo natomiast tłumaczy, że plakaty „Solidarności” naruszają dobra osobiste polityków.

Jak informuje Wojciech Kowalski z warmińsko-mazurskiej „S”, zlecenie na plakaty zostało podpisane, materiały do plakatowania przekazane. Dwa dni później zleceniodawca, czyli „Solidarność” została poproszona o podpisanie aneksu, że bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za treść plakatów. Pomimo tego w następnym piśmie olsztyńska miejska spółka poinformowała, że plakaty nie zostaną rozwieszone.

Na odrzuconych olsztyńskich plakatach było dwóch posłów PSL: Stanisław Żelichowski i Zbigniew Włodkowski oraz była minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka z PO.

Olsztyn to jedyne miasto, które ocenzurowało kampanię „Solidarności”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę