Certyfikat za normalność

Wśród 22 laureatów konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” znalazła się spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w GdyniW konkursie brane jest pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie i partnerstwo ze związkami zawodowymi.  

Henryk Tomaszewski, od 1997 r. prezes Zarządu PEWIK sp. z o.o.

– Szczególne wyróżnienie Pracodawca Przyjazny Pracownikom odbieramy w 25-lecie naszej firmy, jako spółki samorządowej. Cieszy nas fakt dostrzeżenia wspólnej, z organizacją związkową, działalności na rzecz naszego przedsiębiorstwa, a tym sam i mieszkańców. Doceniamy to wyróżnienie, gdyż certyfikat PPP jest dowodem docenienia dobrego, czyli efektywnego współdziałania. Nie szukamy u reprezentanta pracowników, czyli naszego partnera, słabych punktów. Odwrotnie, staramy się wypracować pozytywne dla firmy skutki poprzez poprawne relacje. I przynosi to dla firmy pozytywne efekty. Potwierdzeniem jest też Złoty Laur Jakości. To ważne, szczególnie dlatego, że jesteśmy spółką powołaną do realizacji zadań własnych gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, czyli na rzecz mieszkańców Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i Kosakowa.

Krzysztof Prokopiuk, przewodniczący KZ NSZZ „S” w spółce PEWiK w Gdyni

– Certyfikat PPP jest pewnego rodzaju zobowiązaniem dla pracodawcy, że warunki pracy nie zmienią się na niekorzyść pracowników. Pracownikom zaś daje poczucie stabilności firmy i zapewnia, że ten akurat pracodawca dba też o interesy pracownicze. Tytuł PPP jest zwieńczeniem wieloletniej dobrej współpracy, taką wisienką na torcie. To jest certyfikat za normalność. Chcemy pokazać pozytywny przykład, że są możliwe partnerskie relacje między pracownikami a zarządem firmy. W gdyńskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji mamy układ zbiorowy pracy, w komisjach np. do spraw bhp są przedstawiciele związku.    

Rozmawiał ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę