Cel: lepsze kształcenie w województwie pomorskim

Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko była 11 września gościem posiedzenia Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. – Dziś jako kurator jestem urzędnikiem państwowym, ale nie zapomniałam, że byłam nauczycielką. Ze związkami zawodowymi łączy mnie chęć działania w takim kierunku, aby było zachowane ogólne poczucie sprawiedliwości – mówiła podczas spotkania Elżbieta Wasilenko.

Wasilenko przedstawiła oświatowej „S” główne kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2012/2013. Są to: wspierania rozwoju dzieci młodszych, w tym 6-latków, wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, szczególnie kształcenia zawodowego. Pani kurator wysłuchała również uwag i wniosków członków Rady Sekcji.

Obawy oświatowej „S” w Regionie Gdańskim dotyczą przede wszystkim wdrażania podstawy programowej z nowym ramowym planem nauczania oraz zachowania poziomu kształcenia przy zaplanowanej liczbie godzin.

Nie była ani pierwsza, ani zapewne ostatnia okazja do wymiany poglądów w środowisku nauczycieli. Jak podkreśliła Elżbieta Wasilenko, spotkania ze związkami zawodowymi są już pewną tradycją w Pomorskim Kuratorium Oświaty. Kurator co roku uczestniczy w spotkaniu plenarnym oświatowej „Solidarności”, w ciągu roku szkolnego odbywają się natomiast spotkania robocze.

Chcę wyraźnie podkreślić dobrą współpracę ze związkami zawodowymi, z „Solidarnością” – powiedziała nam po spotkaniu Elżbieta Wasilenko. – Cel mamy jeden: wysoką jakość pracy szkół województwa pomorskiego i przestrzeganie prawa oświatowego także w sprawach pracowniczych, które szczególnie interesują związki zawodowe -

Elżbieta Wasilenko z wykształcenia jest nauczycielem biologii. Pełniła funkcje dyrektora szkół podstawowych nr 74 i 49 w Gdańsku. W Kuratorium Oświaty w Gdańsku pracuje od wielu lat, m.in. jako wizytator i wicekurator. Funkcję Pomorskiego Kuratora Oświaty pełni od czerwca br., kiedy zastąpiła zmarłego Zdzisława Szudrowicza.

ACH

Fot. Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę