Caritas Polska – 130 milionów zł

Caritas Polska przekazała w 2012 r. ponad 130,1 mln zł na pomoc potrzebującym.

Dane nie obejmują informacji o skali pomocy, jaką świadczą poszczególne diecezjalne Caritas. Całościowy raport o działalności tej charytatywnej instytucji ma się ukazać pod koniec   roku. Pieniądze zostały wydane na leczenie i rehabilitację dzieci i dorosłych, dostarczanie żywności najuboższej ludności (PEAD), a także pomoc dla ofiar tsunami w Azji oraz innych kataklizmów i konfliktów zbrojnych, Polaków na Wschodzie, bezdomnych, niepełnosprawnych. Środki przekazano również na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży czy pomoc uchodźcom i bezrobotnym.
W raporcie wyszczególniono też m.in. efekt akcji „1 proc. z podatku dochodowego”. W 2012 roku Caritas Polska jako organizacja pożytku publicznego uzyskała tą drogą ponad 1,6 mln zł. Z tych funduszy zakupiono łóżka rehabilitacyjne dla osób terminalnie i przewlekle chorych, które dostępne są w 117 wypożyczalniach prowadzonych przez Caritas diecezjalne.
Caritas Polska promowała też sms charytatywny o treści „Pomagam” – w 2012 przychód wyniósł ponad 680 tys. zł. Akcja „Podaruj Kroplę Krwi” prowadzona w całym kraju przyniosła 2287,35 litrów honorowo oddanej krwi. Do końca 2012 roku pod auspicjami Caritas działało też 50 Okien Życia.
W ramach akcji „Tak pomagam” w dwóch ogólnopolskich zbiórkach żywności zebrano 427 ton art. spożywczych przy pomocy 11 tys. wolontariuszy, żywność została przekazana 80 tysiącom rodzin oraz do ponad 300 placówek Caritas diecezjalnych. Z kolei w ramach PEAD, pomocy żywnościowej najuboższym, Caritas Polska rozdysponowała 34 tys. 278 ton artykułów spożywczych o łącznej wartości 114,5 mln zł brutto. Żywność trafiła do 1,5 mln osób w postaci paczek , a placówki Caritas przygotowały i wydały ok. 30 mln posiłków, z których skorzystało ok. 200 tys. osób.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę