Były naczelny „Tygodnika Solidarność” wiceprezesem Polskiego Radia

Zmiany w Polskim Radiu i TVP, czyli mediach określanych jako publiczne stały się faktem. Zaczęło się od małej ustawy medialnej.

Nową, urzędującą od piątku 8 stycznia br. Barbarę Stanisławczyk, prezes Polskiego Radia wspierać będzie w Zarządzie Jerzy Kłosiński, były redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność” wraz z Marcinem Palade, socjologiem, byłym dyrektorem Radia Opole.

Nowych członków zarządu powołał minister skarbu państwa Dawid Jackiewicz, na podstawie tzw. małej ustawy medialnej. Na jej mocy wygasły kadencje dotychczasowych zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.
Barbara Stanisławczyk tłumaczy misję Polskiego Radia jako „służenie państwu i społeczeństwu”. Z kolei medium narodowe to według Stanisławczyk te, które „odzwierciedla rzeczywistość społeczną, zapewnia sprawiedliwy udział w debacie publicznej, jest informatorem i kreuje pozytywne wzorce kulturowe”.

Przypomnijmy, że jej zastępca Jerzy Kłosiński w 1981 był członkiem redakcji „Niezależności”, gazety Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym współpracował przy organizowaniu prac Regionalnego Komitetu Wykonawczego Mazowsze   „Solidarności” i do 1988 r. był członkiem redakcji „CDN – Głos Wolnego Robotnika”.

W maju 1991 został członkiem redakcji „Tygodniku Solidarność” jako szef działu krajowego,  zastępca redaktora naczelnego o od 2002 r. do sierpnia 2015 r. naczelny naszego związkowego tygodnika.

Jest współautorem książki-wywiadu z premierem Janem Olszewskim „Olszewski. Przerwana premiera” i autorem książki „Drogi do Solidarności”.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę