Budujemy? Budujemy…

Budownictwo kołem zamachowym gospodarki? Być może. Od stycznia do października br. zostało oddanych do użytku więcej mieszkań niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Rośnie liczba rozpoczętych budów oraz pozwoleń na budowę. Jednak porównując październik br. do października 2015 r. sytuacja nie napawa optymizmem.

W okresie od stycznia do października br. oddano do użytkowania 127 034 mieszkań. Oznacza to wzrost o 9,2 proc. niż w analogicznym okresie 9 miesięcy ub.r.

Inaczej sprawa ma się, gdy porównamy październik 2015 r. do października 2016 r.

Produkcja przemysłowa spadła w ujęciu rocznym o 1,3 proc., w tym produkcja z sektorze firm budowlanych o 21,1 proc. Rośnie zaś sprzedaż detaliczna – w ujęciu rocznym wzrost o 4,6 proc.

Liczba rozpoczętych budów w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2016 r. wyniosła 148 656, tj. o 4,3 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Liczba wydanych pozwoleń na budowę i dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym wzrosła do 174 063 (o 10,5 proc. więcej niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r.).

Z kolei analizując wyłącznie wyniki budownictwa w sferze deweloperów mieszkaniowych  zauważalny jest niewielki spadek dynamiki wzrostu liczby oddanych mieszkań, rozpoczętych budów oraz otrzymanych zezwoleń na budowę.

Deweloperzy rozpoczęli budowę 70 992 mieszkań, tj. zaledwie o 1,3 proc. więcej niż w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. Natomiast liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów lub dokonanych przez nich zgłoszeń z projektem budowlanym wyniosła 86 253, tj. o 8,1 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Przypomnijmy, z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w III kwartale 2016 roku PKB wzrósł o 2,5 proc. względem III kwartału ub.r.

W październiku 2016 r., bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -3,7. Najbardziej pogorszyły się oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 2,2) oraz obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 2 proc. i 1,8 proc.).

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę