Budujemy Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny

W czasie wrześniowego posiedzenia Zarządu Regionu Krzysztof Żmuda przedstawił sprawozdanie ze zbiórki prowadzonej na rzecz budowy Bursztynowego Ołtarza w bazylice św. Brygidy. Na prośbę ks. kanonika Ludwika Kowalskiego proboszcza bazyliki św. Brygidy „Solidarność” Regionu Gdańskiego włączyła się w zbiórkę funduszy, ale także materiałów, potrzebnych do budowy niezwykłego ołtarza. Do chwili obecnej ołtarz jest wykonany w 40 proc.

oltarz-klosy 470

Wszyscy dotychczasowi ofiarodawcy, a jest ich 139, otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami.

Część ofiarodawców przekazała materiały, czasami będące odpadami poprodukcyjnymi. Rurki, taśmę i drut miedziany przekazały: Stocznia Remontowa Shipbuilding, Związek Piłsudczyków oddział w Gdańsku, KM NSZZ ,,S” Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego Grupa pełniąca służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Siedlec, Region Słupski NSZZ „Solidarność” oraz Walcownia Metali w Dziedzicach.

Przeprowadzono również zbiórkę środków finansowych, za które zakupiono kolejne materiały. Wśród dotychczasowych darczyńców są: regionów NSZZ „Solidarności”: Gdański, Małopolska, Warmińsko Mazurski, Mazowsze, Pomorze Zachodnie, Słupski, Podlaski, Śląsk Opolski. Budowę Bursztynowego Ołtarza wsparli również związkowcy z Oddziału Regionu Gdańskiego w Kościerzynie, krajowych sekretariatów Metalowców, Przemysłu Spożywczego oraz Górnictwa i Energetyki, a także z Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego, KS Przemysłu Elektromaszynowego, Sekcji Regionalnej Ochrony Zdrowia Dolny Śląsk. Fundusze przekazały również 56 organizacji zakładowych z całej Polski oraz 65 osób indywidualnych.

Dzięki przeprowadzonej zbiórce udało się zakończyć kolejny etap budowy Bursztynowego Ołtarza, jednak to nie koniec powstawania tego wyjątkowego dzieła, będą potrzebne kolejne nakłady finansowe na zakup 2 km miedzianych rurek za 14,800 zł (cena może ulec zmianie w zależności od ceny miedzi na giełdzie), dlatego prosimy o dalsze wpłaty na konto: Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, Bank Millennium Oddz. Gdańsk, nr 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527, z dopiskiem: „OŁTARZ”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę