„Budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę” – Międzynarodowa Konferencja Pracy w Genewie

Dwutygodniowe obrady 106 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, w której weźmie udział kilka tysięcy przedstawicieli rządów, związków zawodowych i pracodawców z krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy, rozpocznie się w Genewie. Hasło konferencji to „Budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę”.

Międzynarodowa Konferencja Pracy, nazywana często „międzynarodowym parlamentem pracy”, zbiera się od 1919 r. i podejmuje decyzje dotyczące programu, kierunków działań i kwestii organizacyjnych MOP. W tym roku obok sesji plenarnej, w trakcie której będzie omawiany raport Dyrektora Generalnego MOP Guya Rydera, delegaci będą pracować w komitetach technicznych: a) ds. stosowania konwencji i zaleceń, b) ds. migracji zarobkowej, c) ds. godnej pracy na rzecz pokoju i zdolności odbudowy: Rewizja Zalecenia nr 71 dotyczącego zatrudnienia w okresie przechodzenia od wojny do pokoju, d) ds. dyskusji okresowej na temat celu strategicznego – fundamentalnych zasad i praw w pracy zgodnie z Deklaracją MOP dotyczącą sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. Ponadto, będą omawiane kwestie związane z budżetem MOP oraz uchyleniem niektórych konwencji MOP (4, 15, 28, 41, 60 i 67).

W trakcie Konferencji odbędzie się także Światowy Szczyt Pracy z udziałem ekspertów, który w tym roku będzie poświęcony pracy kobiet (15 czerwca).

W skład trójstronnej delegacji z Polski wchodzą przedstawiciele NSZZ „Solidarność”: dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego Komisji Krajowe (która uczestniczyć będzie w pracach Komitetu ds. stosowania konwencji i zaleceń) oraz Adam Gliksman, sekretarz Zarządu Regionu Małopolskiego, który będzie członkiem Komitetu ds. godnej pracy na rzecz pokoju i zdolności odbudowy.

Podczas 106 Sesji MOP odbędą się także wybory do Rady Administracyjnej na kadencję 2017–2020. Kandydatką NSZZ „Solidarność” do Rady jest Anna Wolańska z Biura Zagranicznego Komisji Krajowej.

pm

Źródło: solidarnosc.org.pl

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę