Brońmy polskich rolników i zakłady przetwórcze

Produkty rolne, najważniejsza gałąź polskiego eksportu, powinny być otoczone szczególną pieczą rządu. Tym bardziej, że retorsje Moskwy wobec sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską uderzają w polski przemysł mleczarski i sadowników.

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych  NSZZ „Solidarność”  podczas obrad w Jastrzębiej Górze przyjęło w piątek 17 października br. stanowisko, w którym związkowcy domagają się od rządu podjęcia zdecydowanych działań polegających na udzieleniu skutecznej pomocy przetwórcom mleka. Pismo w tej sprawie zostało przesłane do premier Ewy Kopacz.

Pomoc państwa, zdaniem związkowców, powinna objąć:

  • Interwencyjny skup nadwyżek wyprodukowanych towarów nabiałowych dokonany przez Agencję Rynku Rolnego.
  • Zwiększenie dopłat za magazynowanie nadwyżek produkcyjnych produktów mleczarskich. Stosowanie monitoringu cen produktów mleczarskich sprowadzanych do Polski z innych krajów pod kątem stosowania cen dumpingowych.
  • Ograniczenie złych praktyk handlowych stosowanych przez handel w stosunku do przetwórców mleka.
  • Wykorzystanie wszelkich możliwości działań różnych instytucji państwowych w celu pozyskania nowych rynków zbytu dla polskich produktów mleczarskich.

Delegaci uważają, że należy niezwłocznie podjąć wszystkie możliwe działania, które pozwolą ochronić polskie firmy i miejsca pracy. Dlatego też Rada Krajowa Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” zwróciła się do premier Ewy Kopacz i Mateusza Szczurka, ministra Finansów z wnioskiem, o natychmiastowe obniżenie stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 20 proc.  

Z  opublikowanych  danych GUS wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy 2014 roku producenci wódki w Polsce wyprodukowali o 18,1 proc. mniej niż w takim samym okresie 2013 roku. Stawka akcyzy  dla alkoholu etylowego jest wyższa niż w krajach ościennych i jedna z najwyższych w Europie. Obecny poziom stawki akcyzy dla alkoholu etylowego powoduje  negatywne skutki społeczno-gospodarcze: obniżenie wpływów z tytułu podatku akcyzowego, dochodowego i VAT  do budżetu państwa, wzrost przemytu i nielegalnej produkcji alkoholu, spadek produkcji rolnej i gorzelniczej, pogorszenie kondycji przemysłu spirytusowego i kooperacyjnego, spadek zatrudnienia w rolnictwie, gorzelnictwie, przemyśle spirytusowym i kooperacyjnym, wzrost przestępczości związanej z przemytem i nielegalną produkcją alkoholu, spadek wpływów składek do ZUS i podatku od dochodów osobistych z powodu mniejszego zatrudnienia – wylicza argumenty Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekcji.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę