Bronimy inżynierów okrętowników przed ministerialnym „wygumkowaniem”

Czy można odbudować przemysł stoczniowy bez wykształconych kadr? 8 listopada br. obradowali członkowie Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Stoczniowego na posiedzeniu zwołanym na wniosek wiceprzewodniczącego zespołu Mirosława Piórka, przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”.

przem-stoczniowy

 

Jednym z pilnych tematów był wpływ tzw. reformy wicepremiera Jarosława Gowina (minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego) na szkolnictwo wyższe w sektorze okrętowym oraz szkolnictwo zawodowe dla przemysłu stoczniowego. Chodzi tutaj o problem braku wykwalifikowanych kadr, zaniku szkoleń zawodowych i technicznych, oraz braku inżynierów z różnych dziedzin budownictwa okrętowego.

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego oraz Krajowa Sekcja Nauki wydały opinie wskazujące na negatywne efekty tzw. reformy Gowina, w tym na brak w Rozporządzeniu MNiSW o klasyfikacji dziedzin nauki  dyscyplin naukowych związanych z przemysłem stoczniowym. Może to wyeliminować wydziały oceanotechniki i okrętownictwa z uczelni wyższych. Stąd związkowy postulat wprowadzenia okrętownictwa do Rozporządzenia MNiSzW.

Na stanowisko SKPO nadeszła do Krzysztofa Żmudy, sekretarza Krajowego Sekretariatu Metalowców (Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego) odpowiedź podpisana przez Bartosza Dziurla, naczelnika Wydziału Edukacji Morskiej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której związkowcy odnajdują potwierdzenie obaw dotyczących zaniku dyscyplin naukowych związanych z sektorem okrętowym, godzą w jego konkurencyjność na rynku globalnym. Wykreślenie z rozporządzenia ministerialnego dziedzin nauki związanych z przemysłem okrętowym stoją w sprzeczności z deklaracjami.  

- Takie decyzje stoją w sprzeczności z deklaracjami i działaniami mającymi za cel odbudowę i rozwój sektora stoczniowego w naszym kraju – ocenia Krzysztof Żmuda.

W trakcie obrad Zespołu pracodawcy także podnosili problem braku wykwalifikowanych kadr.  

Stad i wniosek o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian do Rozporządzenia MNiSzW i umieszczenie w wykazie dziedzin naukowych  okrętownictwa.

Ważne dla branży gospodarki morskiej jest przyjęcie przez partnerów społecznych Europejskiego Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Technologii Morskich  w Brukseli manifestu mającego na celu uznania przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Europejską, iż sektor technologii morskich, w tym sektor stoczniowy ma być uznany jako strategiczny w Europie.

Do tematu będziemy wracali.

ASG

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę